Podcasts met schoolleiders en experts

De podcasts van SRVO zijn gesprekken met schoolleiders en experts over één van de 7 kennisthema’s uit de Kern van het vak!. Schoolleiders vertellen over de praktische uitwerking ervan in de school, ter inspiratie voor andere schoolleiders. Experts geven op het thema een meer theoretische kijk, die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld beleidsvorming.

Beluister onderstaande podcasts ook op Spotify!

Leiding geven aan verandering

Leiding geven aan verandering gaat over het anticiperen op ontwikkelingen en hervormingen die de school, medewerkers en leerlingen raken. Schoolleiders hebben als taak om deze veranderingen binnen de school een betekenisvolle en werkbare vertaling te geven. Voor succesvol veranderingsmanagement kunnen bepaalde praktische instrumenten benodigd zijn.

Podcast SRVO met Jitske Kramer

Drie podcasts over Verbinding met de omgeving

Verbinding met de omgeving gaat over het naar binnen halen van de buitenwereld in de school en andersom: als school naar buiten treden. Dat wordt steeds belangrijker, want ouders en stakeholders stellen hogere eisen en spreken de school en het schoolbestuur daarop aan. Schoolleiders kunnen met omliggende stakeholders beter de talenten van leerlingen ontwikkelen en leerachterstanden terugdringen.

Thema 4 - Verbinding met de omgeving - Introductie

Verbinding met de omgeving - 2. Noortje Schadenberg.mp3

Verbinding met de omgeving - 3. Geert-Jan Nillesen

Algemene podcasts

Podcast SRVO - in gesprek met Leezan en Noortje