Even Bellen Met… Tosca Schröder

Tosca Schröder is teamleider havo 1/2, havo/vwo 1/2/3 en vwo 1/2/3 op het Hermann Wesselink College in Amstelveen. Daarnaast is ze docent Natuurkunde.

©.

Als voorvechter van ICT in de klas loopt ze soms tegen weerstand aan, waar ze bewust mee omgaat. “Ik wil soms snel. Af en toe moet je ook durven zeggen: goed idee, maar nu even niet.”


Dit interview is afgenomen kort vóór de coronacrisis, maar biedt veel inzichten in het integreren van ICT op school. Deze ontwikkeling is door het thuisonderwijs alleen maar belangrijker geworden.

Waar houd je je momenteel mee bezig?


ICT op school steeds populairder én beter
“Eigenlijk ben ik hier wel één van de aanjagers van ICT in de klas. Ik weet er best veel van en vind het ook gewoon leuk om naar een optimale integratie van ICT in het leerproces te zoeken. Van een paar computers per les vormen computers nu een onvermijdelijk onderdeel van het leerproces. Aanleiding hiervoor is onder andere het initiatief Leerling 2020 geweest, wat is doorgegaan als Voortgezet Leren. We begonnen met tien beschikbare computers per les per vak - met de nodige aarzeling van docenten - maar naarmate de populariteit groeide ontstond er af en toe bijna ruzie over wie de lokalen met de computers mocht gebruiken. Inmiddels zijn alle klassen in mijn team ‘laptopklassen’ geworden met eigen laptops en zijn er ook al veel laptopklassen in de hele school. Hoewel je er bewust mee moet omgaan - de docent heeft hier nog altijd een belangrijke begeleidende rol - brengt digitalisering ook veel moois: met OpenEdu kunnen docenten bijvoorbeeld zelf efficiënt hun onderwijs vormgeven en kunnen leerlingen zichzelf op een aantrekkelijke manier toetsen.”

©Hermann Wesselink College
Het Hermann Wesselink College is niet alleen bezig met snelle ICT-ontwikkelingen, maar krijgt dit jaar ook een nieuw gebouw.

Hoe pak je dat aan?


Zonder persoonlijke drijfveer lukt het niet
“Om mijn teamleden te enthousiasmeren in de ontwikkeling mee te gaan, laat ik zien hoe het in mijn klas werkt, praat ik veel met de docenten én geef ik iedereen ook altijd zelf de keuze. Die drijfveer is ontzettend belangrijk, als ze het niet zien zitten gaat het hem gewoon niet worden. Ik zeg daarom niet: “dit gaan we doen”, maar vraag: “wie doet er mee?”. Ik wil soms snel. Af en toe moet je ook tegen jezelf durven zeggen: goed idee, maar nu even niet. Als ik zeker weet dat iedereen er eigenlijk wel achter staat en ik ontwikkeling op gang wil brengen, pak ik het strakker aan. Ik heb wel eens over het onderwerp differentiatie gezegd dat ik wil dat iedere docent er in ieder geval iets aan gaat doen in de les, hoe hij/zij dat zelf wil invullen. Als ze vervolgens aan elkaar presenteren in het team wat ze gedaan hebben, geeft dat veel inspiratie, willen de criticasters niet achterblijven en komt de ontwikkeling op gang.”

Scholing voor veranderingsmanagement
“Mijn huidige uitdaging is om de veranderingsslag niet alleen binnen mijn team, maar samen met andere teamleiders in de hele school te maken. Om meer te leren over hoe je de school in beweging kan krijgen, heb ik laatst met een collega-schoolleider het Ontwikkeltraject People Management van de VO-academie gevolgd. Daar heb ik veel geleerd over heldere communicatie: duidelijk uitleggen wat je van mensen verwacht en zo tegelijkertijd motiveren. Daarnaast heb ik een introductiebijeenkomst gevolgd bij Scrum@school. Scrum is een mooi groot concept, maar niet zomaar hier op school te implementeren. Wel heeft het mij geholpen om het gesprek in het team over groepswerk meer richting te geven. Groepsleden maken duidelijkere afspraken met elkaar, die ik ook zichtbaar laat vastleggen op bv. een poster en per les laat bijwerken.”

©Herman Wesselink College

“Ik heb wel eens gezegd dat alle docenten iets met differentiatie moesten doen in de les. Als ze aan elkaar presenteren wat ze gedaan hebben geeft dat veel inspiratie en willen de criticasters niet achterblijven.”

Wanneer ben je tevreden?


ICT-mogelijkheden bekend bij iedereen op school
“Ik ben al best heel tevreden als ik kijk naar hoe blended learning vorm wordt gegeven in de lessen, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel online leermiddelen van uitgevers als eigen ontwikkeld materiaal. De vraag die steeds centraal staat is: wat is de meest effectieve manier om de leerdoelen aan de leerlingen over te brengen? Als het meerwaarde heeft wordt daarbij ICT ingezet, maar dat geldt vooral voor mijn team: havo en vwo onderbouw. Binnen de vaksecties is er wel kennisoverdracht naar andere afdelingen, maar bij de schoolleiding en de andere teamleiders zitten de mogelijkheden van ICT nog minder ‘in de hoofden’. Het liefst wil ik hen behoeden voor de fouten die wij gemaakt hebben, maar dat voorkom je niet altijd. Daarom vind ik het belangrijk om het gesprek te blijven voeren, zodat we met zijn allen altijd weer een onderwijskundige stap verder komen.”


Geschreven door Lennart de Geus i.o.v. SRVO
Gepubliceerd op 28-04-2020