Ervaring met reflectiegesprek: schoolleiders Daan van Weelie en Jan van der Meij

Daan van Weelie en Jan van der Meij zijn beide directeur op Het Erasmus in Almelo. Daan is directeur mavo/havo/vwo, Jan is directeur beroepsonderwijs (vmbo, praktijkonderwijs en internationale schakelklas).

Update 9-2021: Daan van Weelie werkt inmiddels niet meer voor Het Erasmus.

Beeld: ©SRVO

Reflecteren op je eigen handelen, kan dat ook online? Kun je dan ook die verbinding en vertrouwelijkheid creëren? Jazeker! Jan en Daan hebben onlangs een online reflectiegesprek gevolgd via SRVO onder de deskundige procesbegeleiding van Judith Busscher. Met succes!

Waar houd je je momenteel mee bezig?


Het belang van reflecteren
Beide: “We vinden reflecteren erg belangrijk. Daarom maken wij er als collega’s tijd voor, ook al hebben we die tijd niet echt. Nu kon het ook online; dat is voor iedereen praktisch in deze tijd. Eigenlijk merkten we weinig verschil met een fysiek reflectiegesprek. Het was heel prettig dat Judith erbij was om de structuur in het gesprek in de gaten te houden.”

Jan: “Ik hoor vaak dat reflecteren teveel tijd zou kosten. Maar eigenlijk is het misschien ook best wel eng om te reflecteren op je eigen handelen. Terwijl het uiteindelijk een heel positieve ervaring is. Daar helpt deze methodiek met een positieve aanpak heel goed bij.”
 

Hoe pak je dat aan?


Appreciative Inquiry in stappen: focus op wat al goed gegaan is
Jan: “De stappen van de methode Appreciative Inquiry  passen heel goed bij een reflectiegesprek: je start met je leervraag. De eerste stap is dat je het positieve benoemt aan wat je al gedaan hebt. Dan droom je hoe je het zou willen hebben, vanuit die positieve ervaring.  De laatste stap is bedenken hoe je in de situatie van je leervraag zou kunnen handelen. Deze stap nodigt uit om heel concreet te worden.”

Daan: “De methode is inderdaad heel mooi om te gebruiken, ook in een online reflectiegesprek, vanwege de positieve insteek en de uitnodiging om te kijken naar wat eerder goed werkte.”


Leervragen van Jan en Daan
Jan: Ik ben directeur van drie locaties. Mijn leervraag in ons reflectiegesprek was: Hoe zorg ik ervoor dat ik de teamleiders van de drie locaties voldoende aandacht geef en mijn aandacht goed verdeel? 

  • In de eerste stap benoemde ik wat goed ging. Toen ik net startte als directeur op deze scholen heb ik op één van de locaties veel aandacht gegeven aan de teamleiders. Daar vroeg de situatie om en dat heeft goed uitgepakt. We konden samen opbouwen en hebben elkaar goed leren kennen. De teamleiders op de andere locaties waren al ervaren en ik wilde hen vooral niet teveel voor de voeten lopen. Dat liep ook prima, maar ik merk nu dat we soms te weinig afstemmen en dingen missen van elkaar.
     
  • Voor de tweede stap heb ik dus eerder een positieve ervaring gehad met echt verbinding maken in 1-op-1 gesprekken. In het reflectiegesprek heb ik mij een voorstelling gemaakt van de gedroomde situatie. 
     
  • Op basis daarvan heb ik nu een voornemen gemaakt: ik ga tweewekelijks apart met elke teamleider afspreken zodat we meer persoonlijke verbinding kunnen leggen. De dag na het reflectiegesprek heb ik mijn assistente gevraagd om voor komend schooljaar met iedereen die belangrijke 1-op-1 gesprekken in te plannen, naast de MT-overleggen die we hebben.”


Daan: “Mijn leervraag ging over teamontwikkeling. Ik heb vragen beantwoord over wat er eerder wel goed ging en ik moest in gedrag beschrijven wat ik toen deed. Op dat moment hoorde ik mezelf de oplossing zeggen: samen werken en samen dingen doen. Dat missen we juist nu in coronatijd.” 
 

Beeld: ©SRVO


Ervaring met het online reflectiegesprek
Jan: “De procesbegeleider heeft de fasen in het gesprek heel goed onderscheiden. Ook hield ze ons scherp op welk soort vragen wij zelf stelden. Eigenlijk weet je wel hoe je (open) vragen moet stellen, maar het is goed om je weer zelf bewust te worden van het soort vragen dat je stelt. De fijne manier waarop ze ons daarin begeleidde gaf veel vertrouwen.” 

Daan: “De begeleiding door Judith, vanuit haar ervaring als VO-managementcoach, is een meerwaarde. Ze was een fijne procesbegeleider, stelde goede vragen én zorgde ervoor dat we de methode bleven volgen.

Wanneer ben je tevreden?


Inzichten meenemen naar dagelijkse praktijk
Jan: “Met de inzichten uit het gesprek heb ik de dag erna direct actie ondernomen.”

Procesbegeleider (en schoolleider) Judith: “Ik vond het een uitdaging om dezelfde sfeer te creëren als in een fysiek contact, maar het lukte via Teams verbazingwekkend ook! Ik kijk terug op een goed, geanimeerd en inhoudelijk motiverend gesprek. Het werkte goed om het gesprek te leiden, vragen te stellen en hen de oplossingen voor hun leervragen te laten bedenken.” 
 

Wil je ook een online reflectiegesprek voeren, onder begeleiding van een door SRVO opgeleide managementcoach? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier.

Geschreven door Martine Maes 
Gepubliceerd op 24-06-2020