Even Bellen Met... Herjan Reuten

Herjan Reuten (54) is locatiedirecteur van het Zuyderzee Lyceum in Lemmer (voor alle leerniveaus) en locatiedirecteur van het Vakcollege Noordoostpolder (vmbo-basis en -kader).

Beeld: ©.

Verbinding met de omgeving is voor Herjan een voorwaarde voor mooi onderwijs. “Leerlingen willen voelen dat ze zinvol bezig zijn.”


Dit interview is afgenomen kort vóór de coronacrisis, maar biedt veel inzichten in verbinding met de omgeving, wat ook in de toekomst een belangrijk onderdeel is van schoolleiderschap.

Waar houd je je momenteel mee bezig?


Verbinding met de (technische!) omgeving
"Het werken met praktisch ingestelde leerlingen maakt me enthousiast. En sinds ik dit jaar directeur ben bij het vakcollege Noordoostpolder is het zó overduidelijk dat je de dingen die je doet in Verbinding met de omgeving moet doen! Door de omgeving erbij te betrekken wordt het onderwijs absoluut aantrekkelijker. Leerlingen vinden het leuk om in de eigen omgeving actief te zijn en zij voelen op die manier dat ze zinvol bezig zijn, meer dan binnen het methodegerichte leren.

Een voorbeeld van die verbinding is dat we onlangs, gezamenlijk met het bedrijfsleven en mbo, een nieuwe leerlijn vmbo-mbo voor koudetechniek (airconditioning, gekoelde opslag of waterpompen) hebben gerealiseerd. Dit is uniek in Nederland. Vmbo-leerlingen worden gemakkelijk enthousiast als ze echt bezig mogen zijn, dit sluit daar goed bij aan."
 

Beeld: ©Vakcollege Noordoostpolder

Hoe pak je dat aan?


Ondernemerschap komt van pas als schoolleider
"Tijdens een overleg van de Onderwijsraad bleek er een grote behoefte aan een opleiding voor de sterk opkomende koudetechniek. Ook de branche zat aan tafel, zodat we stageplekken konden creëren. We hebben het mbo bij het volgende overleg betrokken en zo kwamen we tot dit idee. De aftrap hiervan hebben we gedaan met de pers erbij - en vanaf toen ging het snel.

Ik doe mijn best om duurzame verbintenissen aan te gaan met bedrijven en overheid, zodat er echt iets structureels kan ontstaan wat aansluit bij de vaste leerlijnen die we binnen de school opstellen.  Een beetje ondernemerschap komt mij goed van pas. Meestal leg ik de eerste contacten, maar wel in overleg met de decaan en LOB-coördinator. Zelf maak ik altijd heel duidelijk naar bedrijven dat ik weinig kaas van de inhoudelijke techniek gegeten heb, maar dat we absoluut openstaan voor samenwerking. Dat is meestal een goed begin."
 

“Als je een keer de publiciteit opzoekt, gaat het balletje daarna vaak vanzelf rollen. Bedrijven en gemeente weten onze school nu goed te vinden!”


Publiciteit opzoeken
"Daarnaast probeer ik dus ook om af en toe de publiciteit op te zoeken, want daarna kan het balletje snel gaan rollen. Tegenwoordig word ik benaderd door bedrijven en gemeente omdat zij interesse hebben in onze leerlingen als meedenk-partners: ‘Zijn er leerlingen die willen meedenken?’ Want niet alleen op vmbo, maar ook op havo en vwo proberen we de leerlingen actief te betrekken. We bouwen in 2021 een nieuwe campus in Emmeloord en onze leerlingen zijn in dat traject volwaardige gesprekspartners! De kracht en creativiteit van de leerlingen moeten we veel meer benutten, het onderwijs wordt er rijker van."

Wanneer ben je tevreden?


Twee werelden bij elkaar brengen
"Het gaat mij erom dat we als school actief kunnen participeren in de omgeving en onszelf kunnen laten zien. Nu is er nog een duidelijk verschil tussen de schoolwereld en bedrijfswereld. Liefst maak ik dat verschil elke dag een beetje kleiner - hoewel er absoluut vaste leerlijnen moeten blijven die niet geheel leerlingafhankelijk zijn. De structuur van een school is dus van groot belang, maar met innovatieve probeersels kun je veel moois bereiken."


Geschreven door Lennart de Geus i.o.v. SRVO
Gepubliceerd op 19-05-2020