Even Bellen Met… Bas Smies

Bas Smies is teamleider onderbouw en in deeltijd docent Engels op het Bataafs Lyceum in Hengelo.

Beeld: ©NSO-CNA Leiderschapsacademie

Gepersonaliseerd leren of differentiatie is volgens Bas een lastig, maar belangrijk thema. ICT-oplossingen kunnen hierbij helpen, mits ze een gedeelde plaats krijgen in de school. “Als je naar buiten toe laat zien dat je als school vooruitstrevend bent, verbindt dat enorm.”

Dit interview is afgenomen kort vóór de coronacrisis, maar biedt veel inzichten in de inrichting van het toekomstig onderwijs.


 

Waar houd je je momenteel mee bezig?


Lesdifferentiatie: van eilandjes naar de hele school
"Differentiatie in de les is belangrijk, maar gaat niet vanzelf. Ik heb gedacht dat ICT-oplossingen hierin van waarde kunnen zijn, maar docenten zijn hier niet altijd bedreven in en/of enthousiast over. Ze hebben maar een beperkt aantal lesuren en niet alle ideeën werken zich uit zoals je van tevoren bedacht hebt. Van origine zijn we een traditionele school: vernieuwen lukt, maar vaak op eilandjes. Gelijkgezinde medewerkers voeren geregeld mooie ideeën uit, maar het wordt lastiger als het in de volle breedte van de school geïntegreerd moet worden."

Hoe pak je dat aan?


Soms zelfs een stapje terug doen
"Zeker bij nieuwe ontwikkelingen als ICT is er geduld en nederigheid van mij nodig om geen hoogdravende ambities te hebben. Ik probeer heldere afspraken over onze doelstellingen te maken (vastgelegd in een projectplan) én bewust te zijn van mijn leiderschapsstijl; werken aan grote veranderingen, maar in kleine, reële stapjes, met soms zelfs een stapje terug. Investeren in scholing en ontwikkeltijd hoort daarbij. Ik stel me daarbij nieuwsgierig op; sturing geef ik meer aan de projectleiders dan aan docenten. Inmiddels weet ik namelijk dat als iets goed loopt, de docenten vaak beter weten wat nodig is dan ikzelf."

Concurrerend zijn in de regio
"Daarnaast communiceer ik onze visie naar buiten toe. Onze regio is sterk concurrerend, mede doordat we met krimp te maken hebben. PR is daarom zeer belangrijk. Mensen in de omgeving weten nu dat onze school vooruitstrevend is. Dat helpt heel erg om gepersonaliseerd leren meer te laten leven bij iedereen in de school."

Beeld: ©Bataafs Lyceum

“We hebben bewust twee docenten als projectleiders gekozen die niet per se voorlopers zijn in ICT. Zo werd het toegankelijk voor de rest om mee te gaan.”


Pilot met toegankelijke projectleiders
"We hebben al mooie stappen gemaakt. Met een goed uitgedachte pilot, waarbij het eigenaarschap vooral bij een aantal docenten zelf lag, kunnen we nu bijvoorbeeld zien welke leerlingen bij Frans constant minder goed scoren op een grammatica-onderdeel. Die pilot is zorgvuldig opgezet met 20 docenten (waarvan twee als projectleiders) en twee ICT-experts, zowel extern als intern. Bewust hebben we gekozen voor twee projectleiders die niet per se voorlopers zijn in ICT. Hierdoor was het ook toegankelijk voor de rest om mee te gaan. Verder hebben we veel overleg gehad met de MR en onze klankbordgroep van ouders. In het begin waren zij kritisch, maar door iedereen veel persoonlijke aandacht te geven in het proces en tussentijds resultaten te tonen, is men langzamerhand enthousiast geworden!"

Wanneer ben je tevreden?


De bal gaat vanzelf rollen
"Mijn doel is dat vaksecties elkaar meenemen in het veranderingsproces. Ik voer wel een aantal lesobservaties uit, maar de bal moet eigenlijk vanzelf gaan rollen. Ik ben tevreden als ik merk dat de projectgroep de nieuwe werkwijze geborgd heeft, dat deze dus binnen de hele school is ingesleten en later ook beschreven. Iets nieuws wordt vaak eerst aarzelend bekeken, maar kan later juist enorm verbinden."


Geschreven door Lennart de Geus i.o.v. SRVO
Gepubliceerd op 02-06-2020