Even Bellen Met... Alle van Steenis

Alle van Steenis is bestuurder bij de stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). Daaronder vallen vier scholen: Montessori Lyceum Amsterdam, Montessori Lyceum Oostpoort, IVKO en Metis Montessori Lyceum.
 

Beeld: ©.

Alle is als bestuurder goed in staat om het geheel van stakeholders in relatie tot zijn school te overzien. Dit netwerk is visueel gemaakt met een cirkelillustratie. Belangrijke 'persoonlijke' peilers van het MLA volgens Alle: de Grootstedelijke context, Schoonheid, Technologie en Wereldburgerschap.

Waar houd je je momenteel mee bezig?


Bewust zijn van je eigen identiteit én die van de school
Als bestuurder verbind ik graag de interne schoolcontext met de vragen die er van buiten op onze schoolleiders en leerlingen afkomen. Neem bijvoorbeeld de ICT-ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Hier in Amsterdam is onze interne en externe omgeving dynamisch en invloedrijk - niet meer of minder dan in bijvoorbeeld Rotterdam, maar wél weer heel anders. Een kleurrijk beroep dus, zo’n schoolleider in Amsterdam. Er is genoeg te doen, maar we moeten ons bewust zijn dat de scholen geen eilandjes zijn. In verbinding met elkaar hebben wij een antwoord te geven vanuit onze interne visie op al die grote vraagstukken die er in de stad leven. Onze studiedagen gaan voornamelijk dáárover: wat is er van onze mensen nodig om naar buiten gericht te kunnen zijn? Wat mij betreft is dat bewust zijn van je eigen identiteit en die van je school, geloven in je eigen goede bedoeling en openstaan voor wat de context van je vraagt.
 

Beeld: ©Montessori Lyceum Amsterdam

Hoe pak je dat aan?


Voorwaarden benoemen voor het leren van leerlingen
Ik zorg dat helder is waar we allemaal rekening mee moeten houden. Ons doel als schoolleiders en bestuurders moet altijd het leren van leerlingen zijn. Dit moet centraal staan, de rest bouw je eromheen. Voor het leren van leerlingen zie ik drie belangrijke interne voorwaarden: onderwijskwaliteit, HRM & professionalisering en schoolidentiteit.
 

“Wees je als schoolleider bewust van je eigen identiteit en die van je school, geloof in je eigen bedoeling en sta open voor wat de context van je vraagt."


Omgaan met externe ontwikkelingen
Daarnaast komen er extern meerdere belangrijke ontwikkelingen op ons af: de grootstedelijke context, technologie, wereldburgerschap (diversiteit) en kunst & cultuur. Met HRM & professionalisering zijn we beleidsmatig erg actief. Hier schreef ik een, al zeg ik het zelf, mooi boekje over: Waar leraren leren, leren leerlingen beter. Hierin staat onze weg beschreven naar een professionele leergemeenschap (PLG) om met leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners continu samen te delen, onderzoeken en verbeteren. Een belangrijke externe ontwikkeling die iets van ons vraagt is technologie. Het Amsterdam Economic Board stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Zij willen bijvoorbeeld een verbinding zien tussen funderend onderwijs en de slimme stad van de toekomst in het traject Amsterdam Smart City.
 

Wanneer ben je tevreden?


Duidelijke verbinding met de buitenwereld
Ik ben tevreden wanneer onze scholengemeenschap een duidelijke eigen identiteit hanteert waar onze leerlingen en medewerkers zich thuis bij voelen, maar vooral wanneer dit een duidelijke verbinding vormt met de buitenwereld. Continu blijven kijken naar de omgeving om je heen is wat mij betreft een voorwaarde voor het (blijvend) leren van leerlingen.


Geschreven door Lennart de Geus i.o.v. SRVO
Gepubliceerd op 14-07-2020