Persoonlijke interviews met schoolleiders

Schoolleiders komen aan het woord in persoonlijke interviews. Zij vertellen openhartig over wat hen in de praktijk bezighoudt, hoe ze dat aanpakken en wat ze willen bereiken. De interviews zijn altijd gekoppeld aan één van de 7 kennisthema’s uit de Kern van het vak!
 

Diepte-interviews
In kleurrijke diepte-interviews vertellen schoolleiders over hun persoonlijke invulling van een kennisthema. Daarnaast delen ze ervaringen met interessante boeken, cursussen en opleidingen uit bijvoorbeeld de opleidingscatalogus en geven ze tips aan andere schoolleiders!

Leerdoeldenken met de hele school in 6 stappen | Locatiedirecteur Harry Noppers over het veranderingstraject dat hij met zijn team in gang heeft gezet

Schoolleider in beeld over thema 1: Persoonlijk Leiderschap | Sectordirecteur Jeroen Beekmans over de balans tussen inlevingsvermogen en zakelijk denken

Schoolleider in beeld over thema 2: Kwaliteitsontwikkeling | Conrector en plv. rector Mark Daalderop over het meten van kwaliteitsaspecten in een jaarcyclus


Telefoongesprekken Even Bellen Met...