Even Bellen Met… Chris van der Meulen

Chris van der Meulen is sinds 2015 vestigingsdirecteur van Greijdanus Hardenberg.

Beeld: ©.

Chris is een enthousiaste jonge schoolleider. Door de coronacrisis heeft hij lastige vraagstukken op zijn bord, maar hij ziet ook wat wél goed gaat. “Zelfs toen sluiting van de scholen nog niet zeker was, kwam iedereen gelijk in actie om zoveel mogelijk door te kunnen gaan. Dat saamhorigheidsgevoel, mijn onderwijshart gaat daar echt van kloppen.”

 

Wat houdt je momenteel het meest bezig?


Beslissingen nemen over schoolexamenvakken
De schoolexamens houden me het meest bezig! We doen er alles aan om ze zoveel mogelijk gewoon door te laten gaan. De school is alleen open voor examenleerlingen, maar slechts in kleine groepjes per lokaal en op voldoende afstand van elkaar. We doen het echt samen en de sfeer is positief, maar over sommige vakken breken we momenteel wel ons hoofd.

Voor de meeste vakken kunnen de leerlingen zich gewoon thuis voorbereiden, maar hoe doen we dat met praktijkvakken zoals Dienstverlening & Producten, of Techniek? Bij die vakken kunnen ze zich zonder de machines en materialen op school niet voorbereiden. En wat doen we met de verplichte stages, die nu ook niet doorgaan? Echte vraagstukken, waar we samen volop over vergaderen - soms vanuit huis, soms ook in het echt (maar dan in kleine groepjes en op voldoende afstand van elkaar). De VO-raad heeft alle scholen aangeboden het PTA aan te kunnen passen, mits aan de verplichte eindtermen wordt voldaan. We bepalen daarom nu voor welke eindtermen er niet thuis geoefend kan worden. Die onderdelen gaan we dan alsnog op school aanbieden, in hele kleine groepjes. Hoe we dat praktisch aanpakken, weet ik nu nog niet precies; misschien moeten we het rooster verkorten om docenten de kans te kunnen geven naar school te komen.

Uiteraard moeten we soms ook jammerlijke beslissingen nemen. Het schoolexamen muziek wordt normaliter afgesloten met Greijdanus in Concert, een muziekavond mét ouders waar de leerlingen hun stuk opvoeren dat meetelt voor het PTA. Nu kan dat niet doorgaan. We hebben daarom besloten dat elke leerling individueel zijn stuk uitvoert bij de muziekdocent.”
 

Beeld: ©Greijdanus Hardenberg


Direct samen in actie gekomen
Behalve voor de examenklassen zijn we voor de rest volledig overgegaan op thuisonderwijs. Leerlingen hebben allemaal gelukkig een eigen device en er stond gelijk een docent op die ons kon introduceren in Google Hangouts Meet, waarmee je prima reguliere lessen kunt nabootsen. Gelukkig gaat dat best goed! Het rooster is hetzelfde gebleven, deelname aan de online lessen is verplicht en de leerlingen kunnen altijd zien wat ze op welke moment af moeten hebben. Het mooie aan deze situatie vind ik dat onze medewerkers meteen op gang komen om er samen wat van te maken. Docenten nemen instructiefilmpjes op vanuit kinderkamers of met schokkerig beeld - ik moet er soms erg om lachen, maar ze doen het! En de leerlingen moeten nu meer eigen verantwoordelijkheid laten zien, wat past bij onze visie. Dat zijn voor mij lichtpuntjes in deze moeilijke tijd.
 

“Docenten nemen instructiefilmpjes op vanuit kinderkamers of met schokkerig beeld - ik moet er soms erg om lachen, maar ze doen het!”

Hoe verandert de crisis jouw rol?


Bewaker van duidelijke communicatielijnen
Eigenlijk heb ik niet zozeer een andere rol, maar afgelopen dagen waren wel een stuk hectischer dan anders. Ik ben als schoolleider de maker en bewaker van duidelijke communicatielijnen. Waar kunnen ouders en leerlingen nu terecht met hun vragen over lesinhoud of juist over zorg in deze moeilijke periode? Ik probeer -in deze nieuwe realiteit- structuur te brengen door alles zoveel mogelijk te organiseren en te zorgen dat iedereen weet waar hij/zij terecht kan.

Het liefst gebruik ik gelijke berichtgeving voor zowel leerlingen, ouders als medewerkers, want ik wil een overkill aan informatie voorkomen. Brieven stuur ik naar de administratie met een duidelijke instructie (bijvoorbeeld dat deze uiterlijk om 15:00 verstuurd moet worden), maar ik geef mijn teamleiders wel de kans om daarvoor nog aanpassingen in te dienen, met mij in de CC. Zo geef ik mensen verantwoordelijkheid terwijl ik betrokken blijf, maar kan ik wel weer door naar mijn volgende taak.
 

Beeld: ©Greijdanus Hardenberg

“We doen er alles aan om de schoolexamens zoveel mogelijk door te laten gaan!”

Chris’ tips voor andere schoolleiders:

 • Hoe normaler de situatie blijft, hoe meer kans dat het werkt:
  • Houd het normale rooster ook nu aan bij onderwijs op afstand, zodat leerlingen weten waar ze aan toe zijn.
    
  • Behandel de inzet van leerlingen in de online lessen gelijk als hun fysieke aanwezigheid op school.
    
 • Zorg voor heldere informatie voor iedereen. Zo voorkom je veel dezelfde vragen, maar vermijd té veel communicatie.
   
 • Laat als schoolleider nu extra je waardering voor de inzet van alle medewerkers blijken. Ze laten nu immers creativiteit en flexibiliteit zien.
   
 • Zorg dat medewerkers volledig de ruimte voelen om vragen te stellen. Laat bijvoorbeeld de persoon die de meeste moeite heeft met online lesgeven bellen met de persoon die er het makkelijkst mee kan omgaan.
   
 • Gun jezelf om af en toe even te ontsnappen aan de hectiek door bijvoorbeeld een rondje te gaan fietsen met je telefoon uit. Iedereen begrijpt dat je niet altijd binnen een minuut kunt antwoorden. Daarna kan je er weer met een opgeruimd hoofd tegenaan.


Geschreven door Lennart de Geus i.o.v. SRVO
Gepubliceerd op 08-05-2020