Informatie over gespreksmethodieken

Hieronder vind je een korte beschrijving van de drie gespreksmethodieken waaruit je kan kiezen. De eerste methode (‘appreciative inquiry’) is met behulp van de instructie zonder expert uit te voeren. Wanneer je een voorkeur hebt voor een van de twee andere methodieken kun je een beroep doen op een expert vanuit SRVO. In het informatiepakket wordt beschreven hoe je dit moet doen. Elke methodiek gaat uit van drie of vier deelnemers en heeft een tijdsbestek van drie uur.

Appreciative inquiry
Het reflectiegesprek is bij deze methodiek gebaseerd op het gedachtegoed van ‘Appreciative Inquiry’, oftewel: waarderend onderzoeken. Je onderzoekt wat goed gaat, waar je goede ervaring mee hebt en waar je ook in een andere context meer van wilt maken. Waar wil je naar toe?
De deelnemer kijkt terug op eerdere leeractiviteiten en vooruit naar de volgende. Bij de methode reflecteert men stapsgewijs door te verwoorden, verdiepen, verbeelden en vorm te geven. Hierdoor krijgt men zicht op vervolgstappen om de ontwikkeling te verwezenlijken, thuis en op het werk.

Dynamisch reflecteren
Dynamisch reflecteren is een model waarbij je de innerlijke dialoog in een persoon letterlijk zichtbaar maakt. Zelfcompassie en zelfreflectie wordt ontwikkeld en geoefend. Met de piramide van zelfsturing en het ervaren van vier posities die ingenomen kunnen worden in de innerlijke dialoog, wordt ervaren welke gevoelens en gedachten beperkend of verruimend zijn bij de ingebrachte casus. Visueel, fysiek, interactief en met direct praktisch nut wordt er in het hier en nu op ontwikkelingsgerichte wijze gewerkt. Met behulp van de vier posities wordt de innerlijke dialoog in een persoon letterlijk zichtbaar gemaakt: (1) denken, (2) voelen, (3) verruimend denken en (4) verruimend voelen.

Waardecreatie
Deze reflectiemethode is gebaseerd op het gedachtegoed van ‘value creation’. Hier gaat het om de waarde van leren voor de deelnemer zelf, die voortkomt uit het uitvoeren van de activiteit. Men kijkt terug op eerdere leeractiviteiten en vooruit naar de volgende. De deelnemer reflecteert stapsgewijs door het verwoorden van de activiteit en door te beschrijven welke waarde de activiteit voor hem/haar heeft gehad, welke waarde het kan hebben, hoe het is toegepast, wat ervan is gerealiseerd en hoe men dingen anders is gaan bekijken. In het waardecreatiegesprek reconstrueer je hoe activiteiten bewust, maar ook onbewust, waardevol zijn geweest voor je eigen ontwikkeling, voor medewerkers, leerlingen en de school.