Overzicht netwerken voor schoolleiders

Op deze pagina vind je een overzicht van formele en informele netwerken, verschillende onderwijsconcepten en profielscholen die Nederland rijk is.

Leernetwerken

SRVO

Netwerk van Schoolleiders

Schoolleiders voor de Toekomst

Leernetwerk ‘Lerende cultuur en kwaliteitszorg’ (VO-Raad)

Leernetwerk ‘Flexibilisering van het onderwijs’ (VO-Raad)

Leernetwerk ‘Anders organiseren en ontwikkeltijd’ (VO-Raad)

Leernetwerk ‘Brede vorming’ (VO-Raad)

Leernetwerk ‘Burgerschap’ (VO-Raad)

Schoolinfo

VO-HO netwerken

Havo-platform

Netwerk ‘Schoolleiders VO’ (Beteor)

Netwerk ‘Bestuurders VO’ (Beteor)

Voortgezet leren (VO-Raad)

Stichting iScholengroep Nederland

Zo.Leer.ik!

Toptechniek in Bedrijf netwerken (TiB)

Wetenschapsknooppunten

JetNet

TechniekTalent.nu

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Project Excellente School

Talentnetwerken

De Innovatiebrigade

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Stichting Platform vmbo Economie en Ondernemen

Platforms Onderwijs Arbeidsmarkt

Leiderschapscirkel VO

Lerend Netwerk Positief Organiseren Appreciative Inquiry

Bijeenkomsten subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds VO (NRO)

Platform Moonshots Onderwijsleiderschap

Adviesraad van Schoolleiders (AS)

Lead&Learn (VO-Raad)

Meetup010

World Teacher (Edukans)

Havisten Competent

Curriculum.nu

DIGIDAC

Utalent

Onderwijsconcepten

De Nederlandse Montessori Vereniging

De Vereniging van Vrijescholen

De Nederlandse Dalton Vereniging

De Nederlandse Jenaplan Vereniging

Agora-onderwijs

Iederwijs

Democratisch onderwijs

De Verenigde TOM Groep

Centrum voor Spiritueel Onderwijs (CVSO)

Nieuwe Leren

Kunskapsskolan

Natuurlijk leren

Kees Boeke School

Praktijkonderwijs

Profielscholen

Cultuurprofiel (VCPS-vo)

Stichting Technasium

Brainport Development

Stichting Econasium

Entreprenasium

Cooperatieve Vereniging Entreprenasium

Vereniging SOL

Stichting LOOT - Topsport Talentscholen

Dans en Muziek (DAMU)-scholen

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

Vereniging Begaafdheidsprofielscholen (BPS)

Landelijke Vereniging voor Vakcolleges

Stichting HaCo - Havisten competent

De WON Akademie (WetenschapsOriëntatie Nederland)

Stichting Mediawijsheidscholen

Europa als Leeromgeving op School (ELOS)

UNESCO-scholen

Tweetalig onderwijs (tto)

Anglia Scholen

IB World School

Scholen voor persoonlijk onderwijs (SvPO)

Drietalig onderwijs