Beroepsstandaard schoolleiders VO

Ons vak als schoolleider is complex en veeleisend. Daarom zijn richtlijnen nodig over wat we als schoolleider moeten kennen, kunnen en doen. De Beroepsstandaard schoolleiders VO is de basis voor het schoolleiderschap en een vertrekpunt voor schoolleidersopleidingen. Het is een kompas om richting te geven aan onze gezamenlijke reis en professionalisering. 

De Beroepsstandaard beschrijft vijf competenties:

  1. een gezamenlijke visie en richting creëren
  2. een coherente organisatie voor het primaire proces realiseren
  3. samenwerking, leren en onderzoek bevorderen
  4. strategisch omgaan met de omgeving
  5. analyseren en probleem oplossen

Vastgesteld op 27 november 2014 door de Algemene Leden Vergadering van de VO-raad.