Publicatiemonitor

SRVO verzamelt op deze pagina recente publicaties die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Door schoolleiders te inspireren aan de hand van nieuwe inzichten uit recente publicaties en onderzoeken, wil het SRVO een kennisbasis bieden voor verdieping en ontwikkeling, toegesneden op- en relevant gemaakt voor de behoeftes van het werkveld. De publicaties zijn verdeeld over de zeven SRVO-ontwikkelthema's:

Ken je interessante publicaties? Laat het ons weten via info@schoolleidersregistervo.nl