Het Schoolleidersregister VO neemt privacy serieus en verwerkt en gebruikt alle persoonlijke gegevens op een veilige manier. Om de privacy te waarborgen handelt het Schoolleidersregister VO in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wat is het Schoolleidersregister VO?

Het Schoolleidersregister VO is er op gericht om de kwaliteitsstandaard van de beroepsgroep in stand te houden, met als insteek het faciliteren van en het toezien op de ontwikkeling van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Daarbij verbetert het register het aanzien van de schoolleiders als geheel en als individuen. Het Schoolleidersregister VO gebruikt het register als een platform waarbij schoolleiders bouwstenen kiezen die hen helpen in hun loopbaan. Ook is het een netwerktool en een plek waar schoolleiders elkaar ontmoeten, kennis delen en inspiratie opdoen. De regie over het eigen ontwikkelproces ligt bij de beroepsgroep zelf als individu en als collectief.

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt het Schoolleidersregister VO?

Om gebruik te maken van de website www.schoolleidersregistervo.nl hoef je geen gegevens achter te laten. De site maakt wel gebruik van cookies. Bij inschrijving in ons register dien je de volgende gegevens op te geven: e-mailadres, wachtwoord, voorletter(s) en achternaam, huidig dienstverband en akkoordverklaring registerreglement. Indien je deel wilt nemen aan de Denktank of de nieuwsbrief wilt ontvangen, kun je dit ook aangeven. Na activatie van je accountaanvraag, krijg je toegang tot het register. Vervolgens kun je dan je account verder aanvullen met onder meer NAW-gegevens, telefoonnummer, eerdere dienstverbanden en professionaliseringsactiviteiten. Ook kun je dan je account personaliseren door een foto en motto toe te voegen.

3. Voor welke doeleinden zal Schoolleidersregister VO informatie over jou gebruiken?

Het Schoolleidersregister VO gebruikt je gegevens om je te informeren over haar activiteiten zodat we de kwaliteitsstandaard van de beroepsgroep in stand kunnen houden en ons netwerk kunnen uitbreiden. Zonder jouw expliciete toestemming zal het Schoolleidersregister VO jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken.

4. Op welke wijze beschermt Schoolleidersregister VO jouw persoonlijke informatie?

Het Schoolleidersregister VO zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Inzien

Als je wilt weten welke gegevens het Schoolleidersregister VO over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, dan kun je contact met ons opnemen via info@schoolleidersregistervo.nl. Schoolleidersregister VO zal de gevraagde informatie uiterlijk binnen twee weken aan je doen toekomen.

Verwijderen van gegevens

Je kunt je abonnement op de nieuwsbrief beëindigen via je account of via een hyperlink die je in elke nieuwsbrief vindt. Je persoonlijke informatie wordt dan verwijderd uit de nieuwsbriefapplicatie. Je kunt je account in het register zelf verwijderen. Je bent dan niet meer zichtbaar voor je collega’s of voor anderen. Je registergegevens bewaren we nog maximaal twee jaren voor evaluatie- verantwoordingsdoeleinden.

6. Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Schoolleidersregister VO (www.schoolleidersregistervo.nl). Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring dan kun je via info@schoolleidersregistervo.nl contact met ons opnemen.