Taskforce

Per 1 maart 2019 zijn vijf collega’s naast hun baan als schoolleider 1 dag per week voor SRVO aan de slag gegaan. Deze schoolleiders vertegenwoordigen SRVO in hun eigen regio. Zij zijn nauw betrokken bij onderzoek naar de actualisatie van het huidige beroepsprofiel, uitbreiding van netwerken en de professionalisering van schoolleiders.

‘Of je nu bent ingeschreven bij SRVO of juist niet. In beide gevallen komen wij graag langs op jouw school voor een individueel gesprek of een gesprek met je managementteam. Wij geven voorlichting over het netwerk, het beroepsprofiel en de handige functies van de website. Ben je al ingeschreven, dan kan je bijdragen aan de doorontwikkeling van het beroepsprofiel door je te laten interviewen voor ons onderzoek naar schoolleiderschap.

De kracht van het onderwijs zit in de verbinding. Verbindingen waardoor krachten gebundeld worden en de beroepsgroep sterker wordt met als resultaat de meest krachtige schoolleiders in het VO.

Juist aan deze verbindingen werken wij tijdens onze gesprekken en interviews. Initiëren en stimuleren van verbindingen vanaf de werkvloer zijn de kiemen voor ontwikkeling en verbetering. Dit maakt het in gesprek zijn met schoolleiders uit de praktijk dan ook zo waardevol.

Daarnaast is de tweede opdracht van de taskforce belangrijk: hoe kunnen leernetwerken een mogelijkheid bieden om schoolleiders in de ontwikkeling van hun professionalisering te ondersteunen. Welke netwerken zijn relevant in de lokale, regionale en landelijke setting. Waaraan moeten de netwerken voldoen en hoe zetten we ze op? Heb jij nog een scholingstip voor collega’s die we op de website kunnen plaatsen? Allemaal vragen waarop het antwoord duidelijk moet worden in de komende maanden.

Sta je open voor een 'koffiegesprek' over het huidige beroepsprofiel voor schoolleiders of heb je interesse of vragen over het SRVO? Wil je dat jouw mening, ervaring en ideeën ertoe doen? Laat je dan horen!

Dus nieuwsgierig naar een interview, uitwisseling of koffiegesprek: neem contact met ons op via info@schoolleidersregistervo.nl. Wij komen graag langs!’

Hartelijke groet,

Madeleine, Sigrid, Daan, Emely, Marijke en Myrthe

Taskforce - Madeleine Lodeweges

"Ik vind het belangrijk om tijd te maken om te delen"

Madeleine Lodeweges

Voormalig Conrector/plaatsvervangend rector bij St Nicolaaslyceum Amsterdam (Ambassadeur regio Noord-Holland).

Als enthousiaste onderwijsprofessional wil ik de rol van schoolleider versterken, verder ontwikkelen en professionaliseren. Na jarenlange ervaring als afdelingsleider, conrector en plaatsvervangend rector op het St Nicolaaslyceum in Amsterdam ben ik momenteel school zoekend. Mijn bijdrage voor SRVO houdt mij scherp en up to date voor een nieuwe functie. Ik houd mij voor SRVO bezig met voorlichting en werving, verzamelen van reviews over opleidingen en assistent-onderzoeker bij het schoolleidersprofiel.

Taskforce - Sigrid Japenga

‘Via SRVO bestaat er de mogelijkheid om ons beroep als schoolleider zichtbaarder te maken. Toekomstgericht met elkaar blijven praten over wat we gezamenlijk willen en kunnen doen voor ons onderwijs. Gewoon omdat dat kan.’

Sigrid Japenga

Teamleider op Het Drachtster Lyceum (Ambassadeur regio Noord).

Zoals bekend, is de schoolleider van cruciaal belang voor de onderwijskwaliteit in zijn geheel. Hoe mooi is het dan ook dat ik vanuit mijn rol als projectleider pilot reflectiegesprekken bij de SRVO van betekenis kan zijn voor dit fantastische beroep. Door het nog meer professionaliseren van schoolleiders, middels bijvoorbeeld deze gesprekken, kan de positie van de schoolleider worden versterkt binnen onderwijsorganisaties.

Mocht je, net als ik, het belangrijk vinden om met behulp van een juiste methodiek te reflecteren op je leeractiviteiten, meld je dan aan voor een reflectiegesprek. Via de website van SRVO kan je met schoolleiders uit je eigen netwerk, school of vanuit het netwerk SRVO een procesbegeleider aanvragen voor het voeren van deze gesprekken.

Taskforce - Daan van Weelie

"Ervaringen delen en verdieping zoeken. Collectief leren"

Daan van Weelie

Interim-directeur bij OSG Singelland, interim-directeur bij het Samenwerkingsverband Fultura te Sneek (Ambassadeur regio Noord).

Bijna 10 jaar ben ik tot nu toe schoolleider, in diverse functies. Ik zie een grote gemene deler in het werk van schoolleiders, hoe complex het werk van schoolleiders vaak ook is. Daarom is het waardevol om een beroepsstandaard te hebben en levend te houden, te netwerken, en met elkaar te reflecteren en te leren. Middels de Taskforce kan ik daaraan bijdragen. Dat vind ik buitengewoon zinvol en bovendien leuk om te doen.

Taskforce - Emely Meijerink

"Alleen ga je snel, maar samen kom je verder" "Samenwerken aan een sterke beroepsgroep"

Emely Meijerink

Voormaligafdelingsdirecteur bij Koninklijke Kentalis Maatman College te Enschede en huidig co-onderzoeker in het onderzoek van doctor Suzanne Verdonschot (Ambassadeur regio Overijssel).

Vanuit nieuwsgierigheid ben ik gestart als allround schoolleider en co-onderzoeker van het beroepsprofiel voor schoolleiders bij het SRVO. Met name het opzetten en/of verbinden van bestaande netwerken gericht op professionele ontwikkeling is iets wat mij enorm aanspreekt als co-creatie coach en co-onderzoeker van het FCE-onderzoek ‘Van kleine doorbraak naar grootschalige innovatie’ met Suzanne Verdonschot’. Initiëren en stimuleren van verbindingen vanaf de werkvloer zijn de kiemen voor ontwikkeling en verbetering. Dit maakt het in gesprek zijn met schoolleiders uit de praktijk dan ook zo waardevol.

Taskforce - Marijke Vermeer

"Leren in de breedte"

Marijke Vermeer

Rector op het Novalis College (Ambassadeur regio Noord-Brabant).

Als ervaren (school)leider ga ik graag met collega’s in gesprek over hun bevindingen ten aanzien van benodigde competenties, kennis en vaardigheden voor het beroepsprofiel schoolleider. Ook wordt de functie van (leer)netwerken besproken én kijken we naar het belang van deelname aan het SRVO. Als schoolleider in een vrijeschool heb ik gezien wat het is van horizontaal-georiënteerd leiderschap naar meer verticaal leiderschap te gaan. Ook heb ik ervaren wat het is vanuit het team door te groeien naar schoolleiderschap. Dat levert interessante gezichtspunten op en ook nieuwsgierigheid naar de taken van schoolleiders in allerlei schoolorganisaties én de competenties, kennis en vaardigheden waarover ze moeten beschikken om deze complexe functie in te vullen.

Met veel interesse ben ik dan ook in het SRVO gestapt om mee te werken aan het onderzoek naar het beroepsprofiel voor schoolleiders: om een duidelijker beeld te scheppen waaraan de schoolleider moet voldoen. Zowel voor degenen die de functie nu al invullen als degenen die de functie ambieren in de toekomst.

Profielfoto Myrthe van de Giessen

"De schoolleider van nu is er een met lef. Lef om elkaar een kijkje in de keuken te gunnen én met elkaar het onderwijs boeiender en sterker te maken."

Myrthe van de Giessen

Schoolleider a.i. op het Wellant College Naarden.

Ik werk als interim-schoolleider en zie in die hoedanigheid de ontwikkelingen maar ook de worstelingen die op diverse scholen plaatsvinden. Door vallen en opstaan, nog een keer proberen en bijschaven ontstaan er mooie nieuwe initiatieven die ons onderwijs nog completer maken. Hier zijn leiders met lef voor nodig, leiders die al die reeds opgedane kennis en ervaringen willen en durven delen. Ik wil mij inzetten om de uitwisseling hiervan tussen scholen te vergroten; zo creëren we een échte leergemeenschap!