Onze drijfveren

In een sector die voortdurend in beweging is, zijn schoolleiders continu op reis. Het schoolleiderschap is een ambitieuze expeditie, waarbij het belangrijk is autonoom te kunnen handelen en de toenemende verantwoordelijkheid te kunnen dragen. De schoolleider moet immers dagelijks op allerlei niveaus beslissingen nemen, die bijdragen aan de kwaliteit van de school en uiteindelijk aan de persoonlijke groei van de leerlingen.

Ondanks de verschillende contexten, worden schoolleiders tijdens deze expeditie vaak geconfronteerd met dezelfde vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan curriculumvernieuwing, leerlingdaling, nieuwkomersbeleid en maatwerkdiploma’s en wat dat van het leiderschap van een schoolleider vraagt. Zij kunnen deze vraagstukken beter het hoofd bieden als zij structureel collega-schoolleiders ontmoeten om kennis te delen en elkaar te inspireren. SRVO is een onmisbare metgezel tijdens de reis van de schoolleider, want met ons eigen kwaliteitsregister leggen we het fundament voor een gedeelde ambitie ten aanzien van het schoolleiderschap.

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op SRVO. Daarom is op deze site het WNT verantwoordingsdocument opgenomen, zie hiervoor de financiële jaarverslagen.