Denktank

SRVO is van, voor en door schoolleiders. Daarom is onze Denktank een belangrijke gesprekspartner voor ons. Onze Denktank bestaat volledig uit schoolleiders. Met deze groep praten we regelmatig over actuele thema's rondom het schoolleiderschap of we betrekken ze bij de doorontwikkeling van SRVO of betrekken ze bij onze onderzoeken.

Wil je meedenken over onze koers, ambitie of de doorontwikkeling van het register? Meld je dan aan voor onze denktank.

Aanmelding Denktank

avg-nl

Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

Schoolleidersregister VO gebruikt je gegevens om je per e-mail te benaderen voor onze Denktank. Zo kan je met ons meedenken over onze koers, ambities en doorontwikkeling van het register. Je gegevens worden door ons bewaard tot het moment dat je je uitschrijft/afmeldt.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om je uit te nodigen met ons mee te denken. Wij kunnen je immers niet de gewenste informatie sturen zonder dat wij je e-mailadres gebruiken. In het kader van de AVG doen wij deze verwerking onder de rechtsgrondslag ‘overeenkomst’.

Op welke manier worden je gegevens verwerkt?

De gegevens voor de Denktank verwerken wij zelf.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Als je niet meer wilt deelnemen aan de Denktank kan je je afmelden via een e-mail aan info@schoolleidersregistervo.nl. Je e-mailadres wordt dan verwijderd uit het databestand. Vervolgens worden de gegevens vernietigd.

Wat zijn je rechten?

Meer informatie over je rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *