Leestips bij dit thema

Regie op samenwerking: Routekaart voor regionale samenwerking bij leerlingendaling in het VO

VO-raad - 22 september 2020

Hoe kunnen schoolleiders en bestuurders omgaan met uitdagingen zoals de krimp van het aantal leerlingen en dalende budgetten? Steeds meer vo-scholen gebruiken nieuwe vormen van samenwerking om met deze uitdagingen om te gaan. Dit vraagt onder meer een gedeeld beeld van de gezamenlijke opgave. Inzicht in de eigen situatie en de situatie in de regio is daarbij essentieel. Praktijkvoorbeelden leren dat in elk succesvol samenwerkingstraject de procesregie op één duidelijke plek belegd is, dit kan intern zijn maar ook extern.

Deze publicatie biedt een procesmodel als routekaart voor (regionale) samenwerking. Het model bestaat uit de fases (1) verkennen, (2) richten, (3) kiezen en (4) implementeren van samenwerking. Daarnaast bevat de uitgave handvatten voor het succesvol uitvoeren van deze vier verschillende fases. Aan de hand van deze fases kan gestructureerd worden toegewerkt naar samenwerking met oog voor de veranderingen voor de medewerkers en de inbreng van alle relevante partners.

Lees de publicatie hier!

Op weg naar geïntegreerde onderwijsvoorzieningen

Rijksuniversiteit Groningen - 18 september 2020

Het integreren van verschillende vormen van (speciaal) funderend onderwijs in één onderwijsvoorziening past bij de nationale ontwikkeling op het gebied van inclusief onderwijs. Welke factoren zijn bevorderend of belemmerend om te komen tot één geïntegreerde onderwijsvoorziening?

Dit rapport beschrijft de bevorderende en belemmerende factoren op het niveau van beleid, cultuur en praktijk. Op beleidsniveau concludeert dit onderzoek dat krimp in sommige gevallen gezorgd heeft voor het veranderen van de inhoudelijke visie van scholen: door samen te werken wordt toch een dekkend aanbod in de regio gehandhaafd. Maar tegelijkertijd blijkt dat er nog nauwelijks concrete afspraken met samenwerkingsverbanden worden gemaakt. Op cultureel niveau beschrijft het rapport dat op bijna alle scholen nog geen sprake is van één gezamenlijke schoolcultuur, waardoor er nog te veel in termen van ‘wij en zij’ wordt gedacht. Dit werkt bijvoorbeeld belemmerend. Huisvesting speelt ook een belangrijke rol. Zo kan gezamenlijke huisvesting zorgen voor fysieke nabijheid, wat de integratie bevorderd.

Lees de publicatie hier!