Verbinding met de omgeving

Verbinding met de omgeving

Je school is een van de actoren in een bredere lokale omgeving. Je hebt steeds meer te maken met een in hoog tempo veranderende maatschappelijke omgeving, gekenmerkt door globalisering, individualisering en diversiteit en snel veranderende demografische, maar ook technologische ontwikkelingen. De buitenwereld komt steeds meer je school binnen. Andersom leren jouw leerlingen steeds vaker buiten het klaslokaal. Daarnaast heb je steeds meer te maken met lokale samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs, jeugd en zorg en word je geconfronteerd met steeds kritischer wordende ouders en veranderende bestuursverbanden.

Als schoolleider sta je hier middenin! In dit thema gaat het om uw relatie en interactie met ouders, uw bestuur en andere stakeholders en op welke wijze je ze betrekt bij je school.

Meer uitleg over dit thema? Lees dit in hoofdstuk 4 uit de Kern van het vak!

Alle publicaties over dit thema lees je in de publicatiemonitor.