Leestip bij dit thema

In wat voor land willen wij werken? 
Commissie Regulering van werk, 23-1-2020

Het hele rapport kun je onderaan vinden door op de linkjes te klikken.

De Commissie Borstlap pleit voor een nieuwe visie op werk, waarbij Weerbaarheid, Wendbaarheid, Duidelijkheid en Wederkerigheid voorop staan: de toetsstenen voor een gezonde werkplek. 

Om dit te realiseren zijn er vijf bouwstenen nodig: 

1) Meer interne wendbaarheid, minder externe flexibiliteit, investeren in elkaar en in innovatie; 
2) Minder arbeidscontractvormen met overzichtelijke rechten en plichten; 
3) Voor iedereen een persoonlijk ontwikkelbudget; 
4) Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen; 
5) Uitval voorkomen: integrale, effectieve, individuele begeleiding, met actief re-integratiebeleid. 

Wat betekenen deze bouwstenen voor schoolleiders in het vo, bekeken vanuit de nieuwe visie op werk? Je kunt jezelf de volgende vragen stellen

Weerbaarheid
In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor leerkrachten is uitval voorkomen essentieel.

  • Hoe houd je leerkrachten gezond en hoe regel je bij uitval goede re-integratie?

Duidelijkheid
Al het werk dat valt onder een gezags-relatie is óngeschikt voor ZZP, zoals alle primaire functies binnen het voortgezet onderwijs.
Al het werk dat niet tijdelijk van aard is, is ongeschikt voor uitzendkrachten.

  • Hoe zien arbeidsrelaties in jouw school eruit?

Wendbaarheid 
Een intern wendbare organisatie draait om wendbare individuen.

  • Hoe zorg je voor de overdracht van kennis en vaardigheden tussen leerkrachten? En hoe stimuleer je innovatie vanuit leerkrachten?
  • In hoeverre maakt personeel gebruik van persoonlijke ontwikkelbudgetten, in relatie tot de onderwijskundige doelen van je school?

Wederkerigheid 
Job crafting kan een goede manier zijn om mensen op maat in te zetten op datgene wat ze (nog) goed kunnen.

  • Hoe bied je ook plek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? 
Beeld: ©SRVO