Regie en strategie

Regie en strategie

Een school heeft tot doel het leren van leerlingen te faciliteren. Dat het leren vooral in de klas gebeurt, wil niet zeggen dat factoren op schoolniveau geen rol spelen, integendeel. Op schoolniveau worden de condities gecreëerd die effectief leren mogelijk maken. Als schoolleider heb je daarbij een dubbele taak. Het is aan jou om met het oog op leren de juiste koers te bepalen en die uit te dragen (strategie). Daarnaast zorg je ervoor dat alle processen in de school soepel lopen en dienstbaar zijn aan die koers (regie). Oftewel: je maakt helder waar je met de school naartoe wilt en je gáát daarvoor.

Meer uitleg over dit thema? Lees dit in hoofdstuk 5 uit de Kern van het vak!

Alle publicaties over dit thema lees je in de publicatiemonitor.