Leestip bij dit thema

Welke gedragseisen en randvoorwaarden van samenwerking tussen onderwijsprofessionals binnen de school dragen bij aan effectieve implementatie van onderwijsontwikkelingen?

NRO / Kennisrotonde - 8 juni 2020

In een onderwijsorganisatie zijn er veel samenwerkingsprocessen gericht op onderwijsinnovatie. Vraag is hoe na de fase van ontwikkeling de implementatie van het ontwikkelde product succesvol kan zijn. Onderzoeken naar effectiviteit van innovatie binnen organisaties en effectieve samenwerking binnen (onderwijs)teams tonen aan dat interventies die gericht zijn op zowel het afzonderlijke teamlid, als op het team, als op de schoolorganisatie, voor een effectieve implementatie kunnen zorgen.

Naast de benodigde randvoorwaarden als motivatie, groepsstructuur, begeleiding en contact en voldoende faciliteiten is er expliciete aandacht nodig voor het gedrag van de professionals. Hierbij zijn autonomie en toewijding in een constructief groepsproces met voldoende experimenteerruimte van belang. Daarnaast zijn sterk leiderschap en opvolging van de uiteindelijke innovaties bevorderlijk voor een effectieve implementatie. Dat is mogelijk als men tijdens de samenwerking ook oog heeft voor de inhoud gericht op de carrière van het teamlid, de taak van het team en voldoende deskundigheid in de organisatie.

Lees de uitgebreide rapportage hier!