Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling

Leren is niet alleen iets voor leerlingen. Schoolverbetering vraagt van alle medewerkers in een school de attitude om continu te werken aan het verbeteren van kennis, competenties en vaardigheden. Spontane of bewuste leerervaringen komen overal in organisaties voor. Voor jou als schoolleider is het de kunst om een lerende houding te bevorderen en de leerervaringen op alle organisatieniveaus (leerling, docent, schoolleider, bestuur) met elkaar in lijn te brengen. Op die manier kan de opgedane kennis een structurele plaats in de organisatie krijgen. Die kennis is te gebruiken om processen in de organisatie te verbeteren, maar idealiter doen ook individuele leraren er in de lessen hun voordeel mee.

Meer uitleg over dit thema? Lees dit in hoofdstuk 2 uit de Kern van het vak!

Alle publicaties over dit thema lees je in de publicatiemonitor