Inrichten van het (toekomstig) onderwijs

Inrichten van het (toekomstig) onderwijs

We kunnen als schoolleiders van grote betekenis zijn in onderwijsvernieuwing. De belangrijkste vraag is: hoe kunnen we de visie en doelen van de school zo goed mogelijk laten terugkomen in het leerproces van leerlingen? Want hoe meer aandacht we geven aan dat primaire proces, hoe hoger de leeropbrengsten zijn. Daarvoor is het nodig om technologische en maatschappelijke ontwikkelingen scherp te blijven volgen en deze logisch te verbinden aan het curriculum, de didactiek en de pedagogiek. Dit kan vervolgens optimaal benut worden door docenten bij het geven van betekenisvol onderwijs.

Meer uitleg over dit thema? Lees dit in hoofdstuk 3 uit de Kern van het vak!

Alle publicaties over dit thema lees je in de publicatiemonitor.