Diversiteit

Diversiteit

De gemiddelde leerling bestaat niet, zoals ook de gemiddelde docent niet bestaat. De verschillen tussen leerlingen nemen alleen maar toe. Dat komt doordat de samenleving als geheel diverser wordt, maar ook door tendensen als passend onderwijs. Grote diversiteit wordt vaak als een bedreiging gezien omdat het onderwijs (nog) niet voldoende op verschillen zou inspelen. Tegelijkertijd is diversiteit voor leerlingen én docenten een kans om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Als schoolleider stimuleer je de invulling van beide kanten van diversiteit: enerzijds onderwijs op maat bieden, anderzijds het beste in elkaar naar boven halen.

Meer uitleg over dit thema? Lees dit in hoofdstuk 7 uit de Kern van het vak!

Alle publicaties over dit thema lees je in de publicatiemonitor.