David Schenk over thema Kwaliteitsontwikkeling

Leren is niet alleen iets voor leerlingen. Schoolverbetering vraagt van alle medewerkers in een school de attitude om continu te werken aan het verbeteren van kennis, competenties en vaardigheden. 

Teamleider David Schenk over de ontwikkeling van kennis en kwaliteit