NRO: Calls for proposals geopend voor 'Kennis voor onderwijs van de toekomst'

We wijzen je op een mooie kans voor jou als schoolleider om praktijkgericht onderzoek te kunnen doen binnen het schoolbestuur!

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft drie calls for proposals voor onderzoek op basis van de landelijke thema’s uit de Kennisagenda voor het onderwijs opengesteld. Deze calls maken onderdeel uit van het NRO-onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’.

Voor deze eerste ronde is € 7,9 miljoen beschikbaar, verdeeld over drie budget ranges.

Beeld: ©NRO

Nieuw in de calls is dat aanvragers wordt gevraagd te beschrijven welke impact zij willen bereiken met hun project. Met deze benadering moedigt het NRO aanvragers aan om na te denken over de impact van hun onderzoek op de kwaliteit van het onderwijs.

Aanvragen kunnen worden ingediend binnen een of meerdere van deze thema’s:

  1. Kennis en vaardigheden van leerlingen
  2. Toegang tot een inclusieve(re) leeromgeving
  3. Technologie in het onderwijs
  4. Gelijke kansen
  5. Kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit van hun opleiding
  6. School als lerende en professionele organisatie