📝 Nu: enquête voor schoolleiders, geef je mening!

Update 22-03-2022: De enquête is inmiddels gesloten, momenteel worden de resultaten geanalyseerd.

🧭 Hoe ziet de toekomst van het schoolleiderschap eruit?

Als het goed is heb je op donderdag 10 februari een mail ontvangen met een link naar een online enquête vanuit SRVO en de VO-raad. Met jouw input bekijken we op welke wijze we het register, samen met schoolleiders, kunnen doorontwikkelen. Ook benutten we deze input om verder richting te geven aan de invulling van een schoolleidersplatform. Dit is dus het moment om jouw stem te laten horen! 

Heb je de mail niet ontvangen en/of wil je de link delen met jouw collega-schoolleiders? Gebruik dan de openbare link naar de vragenlijst! 
(Let op: de vragenlijst is bedoeld voor schoolleiders. Aan het eind van de vragenlijst wordt gevraagd naar je achtergrondkenmerken en functie(s).)

Heb je de mail wél ontvangen? Gebruik dan altijd de persoonlijke link die daarin staat!

Waarom?

Als schoolleider ben je essentieel voor de realisatie van goed onderwijs voor onze leerlingen. Je speelt immers een cruciale rol bij de totstandkoming van beleid en/of bij de vertaling van dat beleid naar de dagelijkse schoolpraktijk. Uiteraard ben je ook bekend met de vele ingewikkelde uitdagingen waar onze sector mee kampt, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs en het lerarentekort. Het versterken van het schoolleiderschap is in de ogen van de VO-raad, Schoolleidersregister VO (SRVO), het ministerie van OCW en andere partijen rondom de schoolleider van groot belang en het momentum is daar om concrete stappen te zetten richting één schoolleidersplatform voor het vo.
 

Een schoolleidersplatform

Dat schoolleidersplatform kan dé plek zijn waar je:

  • vakgenoten ontmoet om de kwaliteit van je eigen leiderschap te versterken;
  • vakgenoten ontmoet om aandacht te besteden aan jouw strategische rol binnen de schoolorganisatie;
  • samen kan werken aan een krachtige positionering van de beroepsgroep op sectoraal niveau.

Eén plek, vormgegeven voor en door schoolleiders, waar je het overzicht van al het relevante ondersteuningsaanbod van de verschillende schoolleidersorganisaties kunt vinden en waar nieuwe initiatieven vanuit schoolleiders kunnen ontstaan!
 

Doorontwikkeling van het register

Eén van de vormen voor het versterken en zichtbaar maken van de kwaliteit van leiderschap is het Schoolleidersregister VO (SRVO). In 2015 is dit op initiatief van het ministerie van OCW en de VO-raad opgericht, met als kern: voor en door schoolleiders, versterken van de beroepsgroep en stimuleren en zichtbaar maken van de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Nu evalueren we de huidige werkwijze van het register en bevragen we jou via een enquête over jouw ideeën en wensen rond professionalisering en beroepsgroepvorming.
 

Hoe werkt het?

Je ontvangt een gepersonaliseerde e-mail in je mailbox. Het invullen van de vragenlijst duurt, afhankelijk van jouw antwoorden, tussen de 15 en 20 minuten. We verwerken de antwoorden geheel anoniem, zodat ze niet naar een persoon te herleiden zijn. Als dank verloten we, onder de eerste 250 reacties, 25 kaartensets van de Beroepsstandaard Schoolleiders VO.
 

Betrek je collega-schoolleiders 

Het is mogelijk dat we niet alle schoolleiders persoonlijk hebben kunnen benaderen. Bespreek de enquête vooral met alle collega-schoolleiders in je school en stimuleer ze deze in te vullen; van team- en afdelingsleiders tot eindverantwoordelijk directeuren en rectoren en leidinggevende staf. Het kan daarnaast zijn dat je de mail dubbel krijgt omdat je met meerdere mailadressen bekend bent bij SRVO of de VO-raad. Mocht dat zo zijn, dan alvast excuses voor het ongemak. 

Besturen worden binnenkort ook benaderd met een soortgelijke vragenlijst.


Hartelijk dank voor je medewerking. Met jouw bijdrage werken we verder aan een mooie toekomst voor het schoolleiderschap in Nederland.

Karin Wouters (voorzitter SRVO) en Henk Hagoort (voorzitter VO-raad)