Wij stellen voor... onze nieuwe voorzitter!

Trots en enthousiast melden we dat per 1 augustus 2021 een nieuwe voorzitter van ons bestuur is aangesteld, Karin Wouters. Wij stellen haar graag aan je voor!

Beeld: ©Karin Wouters

Wie is Karin?

Karin werkt als directeur onderwijs op het Christelijk Lyceum in Veenendaal en is tevens lerares Engels. In een ver verleden is zij ook lerares bewegingsonderwijs geweest. Ze woont in Elst met haar man, drie kinderen (waarvan één bonuskind) en haar dieren.

Zij omschrijft zichzelf als een bevlogen en enthousiaste schoolleider. Enige tijd heeft ze in Australië gewoond en ze heeft daardoor zowel nationaal als internationaal ervaring in lesgeven opgedaan. Daardoor denkt ze in mogelijkheden, is ze flexibel en heeft ze een vernieuwende kijk op het onderwijs.

Waarom is Karin voorzitter geworden van ons bestuur?

Karin vindt het belangrijk dat het bestuur van SRVO bestaat uit schoolleiders in functie, want schoolleider zijn is een vak apart. De laatste jaren is er veel veranderd en er verandert nog steeds veel in het voortgezet onderwijs. We mogen trots zijn op ons vak als schoolleider en als je dat met elkaar bent, wil je dat met elkaar delen en een beroepsgroep vormen. Daarmee toon je aan dat je je professioneel wil ontwikkelen. Door deze ontwikkeling bij te houden laat je zien te streven naar een hoog niveau van het Nederlandse onderwijs.
 

Karin: "Onderwijsontwikkeling komt alleen tot stand als de professional de kans krijgen om onderwijs te ontwikkelen en te innoveren. Daar heb je goede schoolleiders voor nodig. Onder een goede schoolleider versta ik iemand die weet focus aan te brengen, die actief zegt ‘dit gaan we doen’ en die je aanmoedigt om jezelf en het onderwijs te ontwikkelen."

Wat wil Karin bereiken tijdens haar voorzitterschap?

Het bereiken van grotere doelen doe je nooit alleen; samen met Noortje (directeur SRVO) wil Karin het aantal schoolleiders dat in het register staat verdubbelen, om hier een signaal af te geven dat het belangrijk is om als schoolleider met je professionele ontwikkeling aan de slag te gaan. Ook is haar streven om een gelijkwaardige partner van de VO-raad te worden. Strategisch beleid komt niet alleen van bestuurders, maar juist ook van schoolleiders. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen.