Vacature: voorzitter bestuur SRVO

De stichting Schoolleidersregister Voortgezet Onderwijs (SRVO) zoekt een nieuwe (onafhankelijke) voorzitter van het bestuur.

Let op: de termijn om te reageren op deze vacature is verstreken.

Wat doet SRVO?

Het Schoolleidersregister Voortgezet Onderwijs (SRVO), opgericht in 2015, is gericht op de continue ontwikkeling van schoolleiders - van teamleiders tot eindverantwoordelijk schoolleiders - en op het bijdragen aan een sterke positionering van de beroepsgroep. Met ruim 2000 vrijwillig ingeschreven schoolleiders heeft SRVO zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke gesprekspartner in het bestuurlijk-politieke landelijke krachtenveld.

We hebben als SRVO (en als beroepsgroep) de maatschappelijke opdracht om de kwaliteit van het schoolleiderschap te waarborgen, met goed voortgezet onderwijs als doel. Dat doen we door professionele ontwikkeling van schoolleiders te stimuleren en het zichtbaar maken van die ontwikkeling te ondersteunen. Daarnaast profileren we het schoolleiderschap als vak richting de samenleving, politiek, schoolbesturen, leraren en andere partners binnen en buiten de school.

SRVO is van, voor en door schoolleiders. Aan de hand van de beroepsstandaard en de kennisbasis kunnen schoolleiders reflecteren op waar ze staan in hun professionele ontwikkeling. Als eigenaar van hun eigen leerproces geven zij het goede voorbeeld voor een lerende houding op alle niveaus: van leerling tot bestuurder. Zij organiseren het leerproces van de leerlingen zodanig dat de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden op deelname aan onze complexe samenleving.

Wat is er nodig?

In de komende fase zal SRVO de vaart houden in de eigen ontwikkeling. Wij willen blijven werken aan de professionele dialoog, slagkracht, een proactieve attitude ten aanzien van het beroep van schoolleider en een stevige positionering van het register. Het register staat voor de opdracht los te komen van projectsubsidies van het Ministerie van OCW en zodoende via een andere weg bekostiging te waarborgen. Dat vraagt om structurele investeringen in het eigen netwerk van ingeschreven schoolleiders, het activeren van de ingeschreven (en nog niet ingeschreven) schoolleiders, het onderhouden van contacten en het voortzetten van de samenwerking met externe relaties.

➤ Een goed functionerend bestuur is een belangrijke schakel tussen het bureau van SRVO en de dagelijkse praktijk van schoolleiders. Het bestuur toetst de te maken beslissingen op relevantie voor de beroepsgroep en formuleert in samenwerking met diverse stakeholders goed onderbouwde toekomstplannen. Het bureau is in januari 2021 verhuisd naar de Aïdadreef 4 in Utrecht, waar ook de VO-raad is gehuisvest.

Functieomschrijving

Taken voorzitter

 • Zorgen voor afgewogen en zorgvuldige besluitvormingsprocessen in het bestuur;
 • Mede richting geven aan de toekomst van SRVO;
 • De rol invullen van werkgever en sparringpartner voor de directeur van SRVO;
 • Externe overleggen voeren zoals met de VO-Raad, Ministerie van OCW, Raad van Advies, etc.;
 • Zorg dragen voor continuïteit en duurzaamheid van de organisatie;
 • Het belang van en de positionering van schoolleiders waarborgen in netwerk- en samenwerkingsrelaties.


Profielkenmerken en kwaliteiten van de voorzitter

Wij zoeken iemand met een toekomstgerichte kijk en visie op onderwijs en hedendaagse governance-ontwikkelingen. De nieuwe voorzitter heeft ervaring in de sector, kennis van professionalisering in het onderwijs en draagt het belang van continue ontwikkeling uit. Ook heeft de nieuwe voorzitter feeling met de publieke sector en de maatschappelijke omgeving van het voortgezet onderwijs. De nieuwe voorzitter is in staat vanuit visie te werken en te denken. Daarnaast is hij/zij flexibel, gericht op samenwerking en verbinding en heeft hij/zij een pragmatische inslag.


Verder vragen we dat de nieuwe voorzitter:

 • collegiaal, transparant en op samenbindende wijze kan leiding geven aan het bestuur en de processen;
 • over vaardigheden beschikt in diplomatiek manoeuvreren (bijvoorbeeld door bestuurlijke ervaring) en onderhandelen (in een politieke omgeving);
 • een open, lerende en zelfkritische houding heeft en dit in anderen naar boven kan halen;
 • flexibel is en creatief kan denken;
 • beschikt over een groot netwerk, maar wel onafhankelijk kan zijn (zodat er geen sprake is van belangenverstrengelingen door een rol in aanverwante organisaties).


Over het bestuur

Het bestuur van SRVO bestaat inclusief de voorzitter uit 7 leden, die allen volledig of gedeeltelijk actief zijn als schoolleider. De huidige voorzitter gaat het bestuur na 5 jaar verlaten nu de statutaire termijnen verstreken zijn.

Het bestuur vergadert ca. 6 keer per jaar op vrijdagmiddag. De tijdsinvestering van de voorzitter bedraagt ca. 160 uur per schooljaar, oftewel een dagdeel per week. Vergoeding van de werkzaamheden wordt in overleg vastgesteld.

Voor meer informatie, neem telefonisch contact op met managementassistent Lies Bretveld op 06 82163326.

Heb je belangstelling?

Stuur dan uiterlijk 10 juni a.s. een motivatiebrief en CV aan Lies Bretveld: l.bretveld@schoolleidersregistervo.nl.

De sollicitatiecommissie vanuit het bestuur, aangevuld met de directeur van SRVO, maakt een keuze uit de kandidaten die voor een eerste gesprek worden uitgenodigd. Deze eerste gesprekken vinden online plaats op woensdag 23 juni a.s. vanaf 14.00 uur.

De tweede gesprekken vinden (vooralsnog) fysiek in Utrecht plaats op vrijdag 2 juli a.s. vanaf 14.00 uur, waarbij het voltallige bestuur zal aansluiten. Het bestuur zal op deze dag haar definitieve keuze gaan bepalen.