Terugblik: Thematisch leiderschapscafé (30 maart) met Schoolleiders voor de Toekomst

Op dinsdag 30 maart organiseerde SRVO i.s.m. Schoolleiders voor de Toekomst (www.schoolleidersvoordetoekomst.nl) het Thematisch Leiderschapscafé – Toekomstbestendig in beweging: de vernieuwde beroepsstandaard voor schoolleiders. Deze sessie is onderdeel van een reeks inspiratiesessies in maart 2021 n.a.v. de vernieuwde beroepsstandaard.

Centraal stond de vraag: hoe kan de vernieuwde beroepsstandaard voor schoolleiders als handvat dienen voor leiderschap in de school? En hoe kan dit helpen om de omslag te maken van het organiseren van doceren naar het faciliteren van het leren van kinderen?

Beeld: ©SRVO

Een diverse groep schoolleiders

Onder de aanwezigen waren o.a. rectoren, adjunct-directeuren en teamleiders. Eén van hen was een schoolleider in opleiding. Een leuke verrassing was dat er ook een schooldirecteur uit het primair onderwijs aanwezig was om inspiratie op te doen. Allen waren nieuwsgierig naar de beroepsstandaard en wat deze hen kan brengen in de dagelijkse schoolpraktijk!

Brigitte Tel is projectleider onderwijsvernieuwing bij Het Erasmus in Almelo en gaf een korte introductie. “Ik adviseer vaak om gebruik te maken van de beroepsstandaard. Deze kan je zien als parallel aan de voortgang van je loopbaan. Veel schoolleiders leren vooral informeel en minder formeel, maar door het leren structureel te doen wordt het wat formeler. Ook dat is nuttig. Een schoolleidersopleiding kan daar goed in ondersteunen.”

De schoolleider uit het PO: “Ik ben sinds kort schoolleider, hiervoor heb ik 20 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Ik heb de opleiding Schoolleider Vakbekwaam gevolgd en vaak heb ik tijdens die opleiding gedacht: wat jammer dat ik dit niet eerder wist! Het bedrijfsleven en het onderwijs hebben zoveel van elkaar te leren.”

Beroepsstandaard uitdragen bij je personeel: ook voor het opstellen van vacatures

Hoe zorg je ervoor dat de beroepsstandaard een vaste waarde binnen de school wordt?

Een van de teamleiders is stellig: “Het gaat erom dat je wil professionaliseren vanuit begeerte, verlangen. We leggen het denk ik te vaak met z’n allen op, maar dat werkt niet. Doe het van onderaf, ga in gesprek.”

Een rector vult aan: “Het leren van leerlingen moet altijd ‘op 1 staan’. Eigenlijk is het best gek dat een instituut dat is opgezet voor groei van leerlingen, zelf vaak moeite heeft met die groei. Naast het reflecterende aspect op jezelf is de beroepsstandaard handig bij het maken van een profielschets voor vacatures. We kunnen zo beter zoeken naar iemand met bepaalde capaciteiten die we binnen ons team nog missen. Als je daar niet scherp op bent, wint vaak degene die verbaal het sterkst is.”

Herkenbare persoonlijke kwaliteiten

In breakout-rooms werd met elkaar gezocht naar welke persoonlijke kwaliteiten men zich bij zichzelf herkende.

De schoolleider uit het PO met een achtergrond in het bedrijfsleven gaf bijvoorbeeld aan te houden van veranderingen. “Gek genoeg vond ik de lockdown een welkome afwisseling. Op zo’n moment sta ik mijn kracht, ik heb in de marketing geleerd om te gaan met het onverwachte. Doordat ik mijn ideeën hierin als vanzelfsprekendheid kan brengen, krijg ik mensen mee. Bij mij passen de psychologische kwaliteiten, met name veerkracht en optimisme.”

Een andere deelnemer herkende bij zichzelf de cognitieve kwaliteiten probleemoplossende expertise en systeemdenken. Maar ook: “Zonder domein-specifieke kennis kan ik moeilijk systeemdenken, dus ook die heb ik nodig.”

Een teamleider van een vrije school noemde de zingevende kwaliteiten herkenbaar bij zichzelf en bij het personeel op haar school. "Op onze school is het moreel kompas overigens niet altijd zichtbaar, maar voor mij persoonlijk wel erg belangrijk."

Op de agenda!

Meer inspiratiesessies, ook bij jou op school
SRVO blijft ook in de toekomst regelmatig gratis inspiratiesessies organiseren rondom de beroepsstandaard. Deze zijn ook mogelijk bij jou op school in diverse vormen.

Interesse? Neem contact op met info@schoolleidersregistervo.nl.
 

Innovatietrajecten van Voortgezet Leren
In september 2021 start Voortgezet Leren met een nieuwe serie innovatietrajecten. Tijdens dit jaar werk je als school aan je ontwikkelvraag, passend bij de meerjarige ambities van je school. Daarvoor worden ondersteuning, experts en onderzoekinstrumenten beschikbaar gesteld vanuit het programma. Het doel van de innovatietrajecten is scholen een stap verder te brengen.

Meer weten? Kijk op de website: https://www.voortgezetleren.nl/het-innovatietraject/.