Leestip: Hybride onderwijs

De scholen zijn volledig open maar lang niet alle leerlingen kunnen op school komen, vanwege (wachten op) testen of omdat ze zelf ziek zijn. Hoe richt je het onderwijs dan in, terwijl alle docenten in de klas ingezet zijn? De roep om permanent hybride onderwijs wordt groter. Zie hier achtergrondonderzoeken over online onderwijs en inrichting van onderwijstijd met tips uit het po.
 

The Digital Divide in Online Education
Universiteit van Amsterdam - 17 augustus 2020 - Wereldwijd waren kinderen van laagopgeleide of migrantenouders aan het begin van de corona-uitbraak minder goed voorbereid op online afstandsonderwijs dan hun klasgenoten. Zij waren digitaal minder vaardig, waardoor zij waarschijnlijk niet maximaal van afstandsonderwijs konden profiteren. Met name jongens uit deze groep trokken aan het kortste eind. Op basis van de International Computer and Information Literacy Study-gegevens over 7 landen (ICILS 2018) en TALIS 2018 werd beoordeeld in hoeverre leerlingen en scholen voorbereid waren op online onderwijs voordat de pandemie uitbrak. Zij stuitten op zorgwekkende verschillen tussen scholen binnen hetzelfde land. Als het gaat om ICT-gebruik in de les waren de verschillen tussen scholen in Nederland groter dan in andere landen. Alleen in Zweden weken de scholen meer van elkaar af ten aanzien van de voorbereiding op digitale lessen.

Commercialisation and privatization in/of education in the context of Covid-19
University of Edinburgh, University of Queensland - 20 juli 2020 - Wereldwijd hebben technologiebedrijven de coronacrisis aangegrepen om innovatie in het onderwijs aan te moedigen, schrijven Ben Williamson (University of Edinburgh) en Anna Hogan (University of Queensland) in dit onderzoek. Ze lobbyen actief bij regeringen voor lange termijn-hervormingen, zodat hybride onderwijs steeds meer de norm wordt en ze meer in het publieke onderwijsstelsel ingebed raken. De techbedrijven worden daarbij gesteund door organisaties als Unesco, OESO en de Wereldbank, schrijven de auteurs.

Onderwijstijd: meer of minder?
CAOP, Universiteit Tilburg, MOOZ - 1 juni 2020 - Dit is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de urennorm en onderwijstijd in het primair onderwijs, in opdracht van het ministerie van OCW. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van literatuuranalyse, beschikbare nationale en internationale databestanden, en verdiepende interviews in de landen Canada (Ontario), Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Noorwegen, Vlaanderen en Zweden. Nederlandse leerlingen krijgen in vergelijking met leerlingen in andere landen relatief veel uren onderwijs. Maar wat bepalend is voor de onderwijsuitkomsten is niet de hoeveelheid onderwijstijd maar wat er met die tijd wordt gedaan.