Correspondenten gezocht voor De Nieuwe Meso

De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en -bestuurders, zoekt schoolleiders die willen plaatsnemen in een kring van correspondenten.

DNM / De Nieuwe Meso brengt 4x per jaar een tijdschrift uit, zowel digitaal als print, en tussen die uitgaven door 4x per jaar een nieuwsbrief: DNM E-magazine Boeken en Beschouwingen.

Voor beide uitgaven hebben we behoefte aan een kring van correspondenten die als ze iets belangwekkends tegenkomen (een boek, een interessante ontwikkeling of geval, een probleem enzovoorts), een seintje geven en/of zelf een stukje schrijven (recensie, beschouwing, column-achtig stukje enzovoorts). Omgekeerd zouden we leden van die kring in voorkomende gevallen kunnen vragen om bijvoorbeeld advies of een mening.

Correspondenten krijgen een gratis abonnement op de papieren versie van DNM. Als je belangstelling hebt voor zo’n correspondentschap, neem dan contact op met Pieter Leenheer, pieter.leenheer@planet.nl.

©SRVO

OVER DNM
DNM wil theorie en praktijk met elkaar verbinden voor een lezerspubliek dat niet uit onderzoekers bestaat, maar uit team- en schoolleiders, bestuurders en adviseurs. Met het oog daarop streven we naar een enigszins journalistieke aanpak. Dus geen strakke opbouw van artikelen en uitgebreide verantwoording zoals in peer review tijdschriften. Maar zonder de wetenschappelijke basis geweld aan te doen, zo levendig mogelijke artikelen en beschouwingen.

Elke aflevering van het tijdschrift bestaat uit twee delen.

  • Het eerste deel is het magazinegedeelte. Naast enkele rubrieken die door de redactie worden verzorgd (diverse columns, onderzoeks-, boeken- en buitenlandrubriek), bestaat het leeuwendeel van dit gedeelte uit artikelen. In het tweede deel, Focus op…, staat steeds een bepaald thema centraal. Dat deel bestaat uit een aantal samenhangende bijdragen of hoofdstukken rond het betreffende thema. Het Focus-deel wordt samengesteld door een speciale redactie, in de regel bestaande uit enkele DNM-redacteuren en enkele gastredacteuren.
  • Het E-magazine Boeken en Beschouwingen verschijnt alleen digitaal en is verhoudingsgewijs wat losser van opzet. Het bevat een aantal vaste columns, en verder (afhankelijk van de actualiteit) een of meer beschouwingen en ten slotte enkele boekbesprekingen.


Boekbesprekingen
Boekbesprekingen voor het tijdschrift kennen vanwege de opmaak vaste formats: max 320 woorden (= 1 pagina), 870 (= 2 pagina's) of 1420 woorden (= 3 pagina's). De omvang van besprekingen in het E-magazine is vanwege het digitale karakter wat flexibeler. Maar in alle gevallen geldt: een bespreking bestaat altijd tenminste uit een korte karakteristiek van de inhoud van een boek, gevolgd door een kritische beschouwing.
 

Als je belangstelling hebt voor zo’n correspondentschap, neem dan contact op met Pieter Leenheer, pieter.leenheer@planet.nl.