Leestip: Eigen professionele ontwikkeling en loopbanen van schoolleiders

Niet alleen lerarentekorten, maar ook het sluipende tekort aan schoolleiders heeft aandacht nodig. Wat zit er achter mobiliteit van personeel in de onderwijssector? En hoe staat het met je eigen professionele ontwikkeling? Hoe stuur jij in je eigen loopbaan op basis van professionele identiteit? Zie hieronder een praktische paper met begeleidende vragen.

Op weg naar ruimte en vrijheid
Uitgeverij Kloosterhof - juli 2020 - Een sterke professionele identiteit levert je meer zelfsturing, veerkracht, wijsheid en excellentie op. Met de coronacrisis als trigger (of andere veranderingen die we doormaken) kunnen in alle velden van professionele identiteit verschuivingen tot spanningen leiden. De crisis dwingt ons tot keuzes of nodigt ons uit. Het vanzelfsprekende is verdwenen, houvast en routine ook. Als je beter weet wat je professionele identiteit is, kun je gerichter aan je professionele ontwikkeling werken. In deze paper lees je meer achtergrond en begeleidende vragen om zelf te reflecteren.

Samen sterk voor elk kind
Onafhankelijk aanjager Aanpak Lerarentekort  - 1 juli 2020 - De aanpak van het leraren- en schoolleiderstekort is nu te beperkt, te versnipperd en te weinig gebaseerd op de feiten en cijfers. Dit rapport bevat de eindconclusies van Merel van Vroonhoven, aanjager Aanpak Lerarentekort, ingesteld door het ministerie van OCW. Om het lerarentekort succesvol aan te pakken, is veel meer regie nodig. Ook is de samenwerking in het onderwijs te vrijblijvend en moeten de leraren meer betrokken worden bij de oplossingen. Het rapport adviseert om een taskforce in te stellen die zich ook moet richten op de bestrijding van de uitstroom en het sluipende tekort aan schoolleiders. Ook zou samenwerking tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen wettelijk vastgelegd moeten worden.

Uitstroom van personeel uit de publieke sector: baanmobiliteit met verlies aan kwaliteit?
Tijdschrift OverWerk - 19 juni 2020 - Er zijn personeelstekorten in de publieke sectoren zoals het voortgezet onderwijs, wat naar verwachting de komende jaren zal aanhouden. Een krapper wordende arbeidsmarkt kan zich vertalen in een te lage personele bezetting met een grotere belasting op het werk en een hogere werkdruk, wat weer kan leiden tot een grotere uitstroom van personeel. Dit artikel beschrijft dat hoe hoger de werkdruk is, hoe groter de mobiliteit van medewerkers. Bevlogenheid, de kwaliteit van het leiderschap en de loopbaanontwikkelings-mogelijkheden verlagen juist weer de baanmobiliteit.