Leestip: Duurzame kwaliteit

Kwaliteit bieden in het onderwijs is niet een kwestie van protocollen en criteria. Het gaat om het creëren van een kwaliteitscultuur, elke dag weer. In gesprek gaan met elkaar over waarden en wat kwaliteit voor eenieder betekent. Een mooie start van het nieuwe schooljaar! Leer ook van de experimenten voor doorlopende leerlijnen waarin vmbo en mbo samenwerk(t)en om nog betere doorstroming van vmbo-leerlingen te realiseren.
 

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019
SEO Economisch Onderzoek, Kohnstamm Instituut, ECBO - 12 april 2020 - Sinds 2014 werken vmbo en mbo samen in de experimenteerruimte voor doorlopende leerlijnen. In opdracht van het Ministerie van OCW is het verloop en het effect hiervan onderzocht. De implementatie van de leerlijnen vordert gestaag en de verschillende mogelijkheden van de routes worden steeds meer gebruikt. Opvallend is dat bij ongeveer de helft van de routes jongeren eenmaal op het mbo opgaan in de reguliere groep mbo-studenten en geen aparte groep meer vormen. Het draagvlak voor de routes en samenwerking tussen vmbo-mbo is overwegend goed en toegenomen ten opzichte van de vorige meting.

Duurzame kwaliteitscultuur in het onderwijs
Kennisrotonde - februari 2020 - Op welke manier kunnen schoolleiders en schoolbesturen een duurzame en geïnternaliseerde kwaliteitscultuur binnen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs stimuleren? Dat is één van de onderzoeksvragen waar de Kennisrotonde beschikbare kennis over heeft verzameld. Het advies aan management en onderwijzend personeel is om met elkaar in gesprek te gaan over elkaars waarden en opvattingen over kwaliteit, niet alleen te focussen op voldoen aan standaarden en criteria. Kwaliteitscultuur vraagt om een diep begrip van de organisatiecultuur en het commitment, het eigenaarschap en de betrokkenheid van zowel leraren als management.