Internationale inspiratie voor Nederlandse schoolleiders

Anticiperen op crisissituaties en interveniëren op basis van praktijk en wetenschap

In de coronaperiode werden andere kwaliteiten en ander handelen gevraagd van schoolleiders. Niet alleen snel en directief handelen, maar ook samenwerken en luisteren naar alle stakeholders over wat mogelijk en wenselijk is. Op goed presterende scholen blijken schoolleiders zich te onderscheiden op diverse kwaliteiten, zoals het anticiperen op risico’s en dilemma’s en het oplossen van complexe problemen, stelde de Inspectie van Onderwijs onlangs in het rapport De Staat van het Onderwijs. In situaties waarin geen sprake is van crisis, vraagt het schoolleidersschap juist om een langetermijnvisie op leren en verbeteren met bijpassende interventies om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Deze twee strategieën – snel handelen in crisis en focus op onderwijsverbetering op de lange termijn – zijn verschillende kanten van de medaille en vragen een andere focus. Deze uitdagingen zijn herkenbaar, niet alleen in Nederland maar ook in andere landen. Schoolleidersplatform SRVO bundelt een aantal internationale inzichten over het anticiperen op crisissituaties door schoolleiders en het interveniëren op basis van data uit praktijk en wetenschap.

Download hier de infographic.