Leestip: Heropening in (inter)nationaal perspectief

Over een paar dagen gaan de scholen weer open. Lees hieronder over een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam onder ouders en kinderen geeft inzicht in de impact van de scholensluiting. Op het internationale vlak onderzocht de OESO hoe landen omgaan met de coronacrisis en biedt inzichten voor effectieve interventies voor het onderwijs.Ten slotte de kaders en richtlijnen vanuit de VO-raad voor het bevorderingsbeleid en de heropening van de scholen.
 

A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020
OESO - 24 april 2020 - De coronacrisis vraagt om samenwerking in de onderwijswereld, om de negatieve gevolgen op scholieren en docenten zoveel mogelijk te beperken. Dit rapport is bedoeld ter ondersteuning van de besluitvorming in het onderwijs om effectieve interventies op de COVID-19 pandemie te ontwikkelen en te implementeren. Bij gebrek aan een effectieve strategie voor onderwijs op afstand, zal thuisonderwijs mogelijk ernstige leerachterstanden veroorzaken. Dit rapport beschrijft de manier waarop verschillende landen met het onderwijs en de coronacrisis omgaan en de uitdagingen die zich voordoen. Op basis van recentste PISA-data beschrijft het rapport de situatie waarmee verschillende landen worden geconfronteerd, zoals de mate waarin leerkrachten beschikken over de vaardigheid om digitale leermiddelen in te zetten.

Inequality in homeschooling during the Corona crisis in NL
Universiteit van Amsterdam - 30 april 2020 - Onderwijs op afstand leidt tot een sterke toename van kansenongelijkheid. Dat is de voorlopige conclusie van een onderzoek naar effecten van de coronacrisis op het onderwijs. Aan het onderzoek deden ruim 1.300 ouders mee van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Er kwam naar voren dat ouders graag willen helpen met onderwijs op afstand, maar dat hoger opgeleide ouders daar over het algemeen beter in slagen dan laagopgeleide. Ook de aanwezigheid van een laptop of tablet in huis maakt een verschil in kwaliteit. Er blijkt ook een verschil tussen de verschillende onderwijssectoren. Ouders zien dat er in het vwo meer wordt gedaan met onderwijs op afstand dan in het vmbo.

Handreiking Aanpassing bevorderingsbeleid i.v.m. scholensluiting 2019-2020 en protocol heropenen VO
VO-Raad - Vanaf 2 juni gaan de scholen voor het voortgezet onderwijs weer open. De afgelopen periode volgden leerlingen geen les meer op school maar onderwijs op afstand. In deze omstandigheden hebben alle scholen hun onderwijsprogramma’s, de onderwijstijd en het toetsrooster moeten aanpassen. Dit zal consequenties hebben voor de wijze waarop aan het eind van het schooljaar overgangs-besluiten genomen gaan worden. De VO-raad heeft een handreiking opgesteld hoe een school kan omgaan met het bevorderingsbeleid en het nemen van voortgangsbeslissingen in dit schooljaar.