Leestip: De leraar aan tafel bij (her)inrichting van het onderwijs

De aankomende periode staat in het teken van nadenken over wat leerlingen nodig hebben, wie waarvoor naar school kan en hoe het beste maatwerk geleverd kan worden. De leraar heeft daar een cruciale positie in: om mee te denken en beslissen en de eigen rol en voorkeuren in te brengen. Het gezamenlijk leren stimuleren en personeelsbeleid afstemmen op de huidige ontwikkelingen ligt op het bord van de schoolleider. Zie hieronder enkele relevante publicaties.
 

Leraar: een professie met perspectief
Ten Brink Uitgevers – 4 februari 2020 - Er is steeds meer aandacht voor loopbaanontwikkeling van leraren. In het verdiepende drieluik ‘Leraar: een professie met perspectief’ brengen 60 auteurs in 30 hoofdstukken bij elkaar wat bekend is uit onderzoek rond loopbaanontwikkeling van leraren en bieden zij praktische handreikingen voor leraren, scholen, besturen en lerarenopleidingen. Deel 1 gaat over hoe het denken in termen van loopbanen kan bijdragen aan een aantrekkelijk beroep en hoe leraren hun expertise ontwikkelen gedurende de loopbaan. Deel 2 gaat dieper in op de diverse ontwikkelrichtingen in het beroep en loopbaanmogelijkheden van de leraar. Hoe kunnen leraren zich daarin verder ontwikkelen, ook na tien, twintig of dertig jaar leraarschap? Deel 3 gaat over hoe je de individuele en gezamenlijke professionele (loopbaan)ontwikkeling van leraren kunt bevorderen. Gezamenlijk leren kan vorm krijgen via onder meer team- en netwerkleren, het creëren van een leer- en onderzoekscultuur in de school, strategisch personeelsbeleid en leiderschap.

  1. Een veelzijdig beroepsbeeld
  2. Verbreding en verdieping in het beroep
  3. De leeromgeving van leraren

De leraar aan tafel
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) - 5 februari 2020 - Als je leraren aan het woord laat over hun betrokkenheid bij onderwijsbeleid, krijg je een uniform antwoord: zij willen graag meer en beter betrokken worden. Om lerarenbetrokkenheid te vergroten, zijn er verschillende manieren uitgeprobeerd, van ‘leraar-ambtenaren’ (leraren die op het ministerie werken om mee- en tegen te denken bij beleid) tot eigen ideevorming leraren of zelforganisatie. In dit essay wordt gereflecteerd op die ontwikkelingen en de rol van het ministerie daarin.

Wat drijft de mobiele leraar
APPO - 4 maart 2020 - De mobiliteit van leraren tussen het primair en voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren fors toegenomen. Het aantal leraren dat de overstap maakte van het po naar het vo nam toe van 265 in 2013 tot 377 in 2017. Andersom was de toename nog groter: in 2013 maakten 92 leraren de overstap van het vo naar het po, in 2017 waren dat er 359. Onvrede over de inhoud van het werk was voor de helft van alle vertrekkende leraren een belangrijke pushfactor. Dat geldt ook voor onvrede over de ontwikkelmogelijkheden, de wijze waarop leiding wordt gegeven, de hoeveelheid werk en de aandacht van de organisatie voor het persoonlijk welzijn.