Leestip: De weg naar (gedeeltelijke) heropening van scholen

Per 1 juni kunnen de middelbare scholen weer open. Wat zijn voorwaarden voor een succesvolle exit strategie voor scholen? En hoe gaat het volgend schooljaar? Lees hier de korte adviesnotitie van de OESO of het veelbesproken rapport van de Onderwijsraad. En als de scholen weer gedeeltelijk open kunnen, zijn er dan voldoende docenten in alle vakken beschikbaar? Bekijk de recente cijfers over instroom en diploma’s in tekortvakken zoals o.a. Duits en wiskunde. 
 

Educational conditions for a successful exit strategy from school closures
OESO - In dit document geeft Van Damme, senior adviseur van het Centre for Educational Research and Innovation van de OESO, advies over hoe scholen het best weer open kunnen als de coronacrisis in hevigheid afneemt. In Nederland, Denemarken, Noorwegen, Duitsland en Frankrijk zijn hiervoor al concrete data geprikt. Van Damme geeft aan dat het risico voor een nieuwe verspreiding van het coronavirus het kleinst is wanneer Nederland begint met de basisscholen en adviseert scholen in het po en vo om gezondheidsmanagers aan te stellen. Verder zouden scholen voor volgend jaar noodplannen moeten maken voor als ze weer dicht zouden moeten, omdat tijdelijke schoolsluitingen ook in het schooljaar 2020-2021 heel waarschijnlijk zullen zijn.

Instroom, inschrijvingen en diploma’s 2019/2020
Vereniging Hogescholen - 4 februari 2020 - Ten opzichte van vorig studiejaar is de instroom in het hbo dit jaar toegenomen met 2,8 procent tot 113.422 eerstejaars. De belangstelling onder studenten voor een tweedegraads lerarenopleiding neemt voor het tweede jaar op rij af. Vooral de tekortvakken Duits en wiskunde kunnen rekenen op minder studenten. Ook de vakken Engels en Frans waren minder populair. De pabo-opleidingen zitten wél behoorlijk in de lift. De groei zit vooral in de deeltijd- en duale opleidingen.

Advies over ondervangen gevolgen Coronacrisis  
Onderwijsraad - 16 april 2020 - De Onderwijsraad heeft een aantal adviezen uitgebracht aan het kabinet over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het funderend onderwijs kunnen worden ondervangen. De focus dient hierbij volgens de raad te liggen op de opvang van leerlingen in onveilige situaties, de voorbereiding op de herstart van scholen, het inlopen van achterstanden en het delen van informatie en ervaringen via een centraal informatie- en ondersteuningspunt. Schoolbesturen en gemeenten moeten er volgens de raad voor zorgen dat zij elk kind in beeld krijgen.