Doe mee met de pilot voor online reflectiegesprekken van SRVO!

De schoolleider maakt het verschil voor leerlingen
De Inspectie van het Onderwijs benoemt in de Staat van het Onderwijs 2020 dat schoolleiders in grote mate het verschil maken: het handelen van de schoolleider bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de school en van de leerprestaties van de leerlingen. Schoolleiders zijn onder andere goed in het intern leiden van de school, in het opbouwen van vertrouwen, het betrouwbaar handelen en het leiden van lerarenteams. Minder goed zijn schoolleiders volgens de Inspectie van het Onderwijs onder andere in het anticiperen op risico’s en dilemma’s, het oplossen van complexe problemen, het reflecteren op het eigen handelen en het gebruiken van interne of externe gegevens bij het verbeteren van de school. SRVO biedt ondersteuning aan schoolleiders om te leren reflecteren op het eigen handelen.

Doe mee met de pilot online reflectiegesprek
In deze corona-tijd hebben we voorlopig te maken met een ‘nieuw normaal’. Dit is hét moment om af en toe stil te staan, afstand te nemen en te reflecteren. Op je eigen handelen reflecteren is best een uitdaging, dat werkt vaak beter in een reflectiegesprek met een professionele procesbegeleider. SRVO biedt die mogelijkheid nu ook online!

Hoe werkt het?
Je kunt een online reflectiegesprek met een collega of je hele managementteam van je eigen school doen, zodat jullie gezamenlijk steeds beter leren reflecteren op ieders handelen. Ook kun je het online reflectiegesprek met een collega-schoolleider uit het netwerk van SRVO doen. Het gesprek vindt eenvoudig plaats via Microsoft Teams of Google Meet onder begeleiding van een door SRVO opgeleide procesbegeleider. De methodiek Appreciative Inquiry (AI) leent zich uitstekend voor dit type gesprekken.

Wil je meedoen aan de pilot? Mail dan voor een online reflectiegesprek naar info@schoolleidersregistervo.nl. Vermeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer en we nemen contact met je op. Het gaat voorlopig om een pilot tot de zomervakantie van 2020. Zie ook de flyer voor meer informatie.
 

©SRVO