Leestip: De invloed van de schoolleider op onderwijskwaliteit

In de Staat van het Onderwijs 2020 geeft de Inspectie van het Onderwijs traditiegetrouw de stand van zaken weer. Welke invloed kan de schoolleider hebben op de onderwijskwaliteit? Een goed kwaliteitszorgsysteem is essentieel, zo blijkt ook in deze tijd. Dit gaat samen met een permanente kwaliteitscultuur, tijd voor schoolleiders om leiding te geven en los te komen van de waan van de dag. De invloed van scholen, schoolleiders en docenten bleek na eerdere natuurrampen in Nieuw-Zeeland ook groot. Lees meer over de geleerde lessen in onderstaande publicatie.
 

De Staat van het Onderwijs 2020
Inspectie van het Onderwijs, 22 april 2020. In het onderzoek onder de best presterende scholen in het onderwijs heeft de inspectie ook de schoolleider onder de loep genomen: welke invloed kan de schoolleider hebben op de onderwijskwaliteit? Schoolleiders zijn goed in het intern leiden van de school of opleiding; in het opbouwen van vertrouwen, het betrouwbaar handelen en het leiden van lerarenteams. Minder goed zijn ze in het anticiperen op risico’s en dilemma’s, het oplossen van complexe problemen, het gebruiken van interne of externe gegevens bij het verbeteren van de school, het reflecteren op het eigen handelen, het zorgen voor een professionele cultuur en het vertalen van verwachtingen van stakeholders (Bloom, Lemos, Sadun & van Reenen, 2015). Juist het goed handelen op deze onderdelen zorgt voor een verbeter-­ en kwaliteitscultuur. Schoolleiders op goed presterende scholen onderscheiden zich op deze onderdelen in positieve zin. Zij anticiperen snel op nieuwe ontwikkelingen en evalueren en leren van uitgevoerde acties. Vertrouwen, duidelijke verwachtingen en waardering voor ieders inbreng zijn van belang.

De rol van scholen in de context van rampen: Geleerde lessen van de aardbevingen in Nieuw-Zeeland in 2010-2011
The University of Auckland, 2014. Uit een kwalitatieve studie van vijf scholen bleken drie thema’s naar boven te komen. Het eerste is de rol van de school in de directe omgeving in de periode van reactie en herstel na een ramp. De tweede is de leiderschapsrol van schoolleiders en docenten in deze fases. Het laatste thema gaat over hoe scholen het emotionele herstel van medewerkers en leerlingen ondersteunen. Het artikel eindigt met aanbevelingen voor bredere erkenning van de rol die scholen kunnen innemen in de fases van reactie en herstel na een ramp. Aan de orde komt ook de rol van scholen in (het herstellen van) sociale verbindingen.