Leestip: Veerkracht en motivatie vanuit leerlingen bekeken

Hoe behouden we de motivatie van leerlingen bij langdurig lesgeven op afstand? Die vraag houdt schoolleiders en docenten bezig. Wij selecteerden publicaties waarin vanuit leerlingen of jongeren wordt gekeken wat hen motiveert en hoe sociale verbondenheid bijdraagt aan veerkracht. Ook is er onderzoek gedaan naar veerkracht in lichamelijke opvoeding en de beschermende factoren tegen stressoren vanuit school(leiding), leerkrachten en ouders.
 

Gamification in digitale oefenprogramma’s
Universiteit Utrecht, ICLON, Universiteit Leiden, Oberon - 1 maart 2020 - Leerlingen hebben voldoende oefening nodig. Om leerlingen te verleiden vaker te oefenen worden digitale oefenprogramma’s met spelelementen (gamification) ingezet. Er is al het een en ander in de literatuur bekend over gamification en wat dit oplevert in termen van motivatie en leerprestaties van leerlingen.  Beloningssystemen en competitie worden veruit het meest toegepast in de digitale oefenprogramma’s en vaak tegelijk. Uitdagingen, feedback en op eigen niveau werken worden ook regelmatig toegepast. Er zijn indicaties voor positieve effecten van gamification op leerprestatie. Dit komt mogelijk vooral door het competitie-element.

De Relatie tussen Depressie en Suïcidaliteit bij Jongeren: Maakt Sociale Verbondenheid een Verschil?
Universiteit Utrecht  - 2020 - Dit onderzoek is het resultaat van de Masterscriptie voor de afstudeerrichting Clinical, Child and Education Studies. De studie onderzocht de relatie tussen depressie en suïcidaliteit bij adolescenten en welke rol de mate van sociale verbondenheid in de klas speelt in deze relatie. Hieruit blijkt dat sociale verbondenheid bijdraagt aan veerkracht bij leerlingen en ook noodzakelijk is voor de opbouw van veerkracht. Leerkrachten zouden aandacht moeten hebben voor de rol van sociale verbondenheid in de klas, zodat leerlingen veerkrachtiger om kunnen gaan met hun situatie.

Resilience in physical education: A qualitative exploration of protective factors
European Physical Education Review - juni 2019 - Sommige leerlingen behalen goede resultaten ondanks de blootstelling aan stressoren, andere leerlingen hebben er juist veel last van. Er zijn echter beschermende factoren die de reactie op stressoren verminderen en de leerling veerkrachtiger maken. Deze studie onderzoekt beschermende factoren die de reactie van middelbare scholieren op de veelvoorkomende stressoren die verband houden met lichamelijke opvoeding verminderen. Dit waren onder meer ondersteuning door leerkrachten en leeftijdsgenoten en hoe de school en de ouders zich uitlaten over lichamelijke opvoeding.