Leestip: Veerkracht en leiderschap

SRVO heeft 3 publicaties geselecteerd voor verdieping en reflectie.
Veel veerkracht is nodig in scholen, bij schoolleiders, docenten en leerlingen in deze tijd. Welke invloed heeft veerkracht op de duurzame inzetbaarheid over een tijdje? Relevant zijn factoren als autonomie en betrokkenheid bij de inrichting van het onderwijs en coachend leiderschap. En wat als er meer nodig is dan veerkracht om heftige en schokkende gebeurtenissen in school het hoofd te bieden? Lees hier de geselecteerde publicaties.

Veerkracht en duurzame inzetbaarheid van werknemers
Tijdschrift voor HRM - 18 februari 2020 - Dit artikel onderzoekt de samenhang tussen veerkracht, indicatoren van duurzame inzetbaarheid en werkhulpbronnen binnen een diverse groep werknemers over één jaar tijd. Uit de resultaten blijkt dat Nederlandse werknemers over het algemeen veerkrachtig zijn, maar dat er verschillen zijn tussen subgroepen in de mate waarin men zich veerkrachtig voelt. Gevonden werd dat veerkracht een determinant is van duurzame inzetbaarheid een jaar later. Daarnaast blijkt er een positief wederkerig verband te bestaan tussen autonomie in het werk en veerkracht: autonomie hangt positief samen met veerkracht een jaar later, en andersom. Ten slotte blijkt veerkracht een determinant van de mate van coachend leiderschap die een werknemer een jaar later ervaart. Deze resultaten bieden praktische aanknopingspunten voor de HR-praktijk om de veerkracht en daarmee de duurzame inzetbaarheid van werknemers te versterken.

Als een ramp de school treft
Stichting School & Veiligheid - 12 januari 2020 - Scholen kunnen te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen die het schoolleven voor medewerkers en leerlingen enige of soms zelfs langere tijd kunnen ontwrichten. Deze publicatie biedt schoolbestuurders, schoolleiders en crisisteams informatie om de school voor te bereiden op eventuele calamiteiten. In dit boek staan suggesties voor een draaiboek. Hoofdstuk 1 gaat over wanneer er sprake is van een calamiteit op school. Hoofdstuk 2 beschrijft hoe de school zich kan voorbereiden op een calamiteit. Hoofdstuk 3 bevat een handreiking voor een crisisdraaiboek.

A model of teacher agency in professional development and school reform
Journal of Curriculum Studies - 2 mei 2019 - In onderzoek naar de professionele ontwikkeling van leraren en de inrichting van het onderwijs is de aandacht voor de rol van professionele autonomie de afgelopen tien jaar aanzienlijk gegroeid. Het doel van deze studie is om een ​​model te toetsen waarmee professionele ontwikkeling en schoolhervorming op meerdere praktijkniveaus kan worden bekeken. Om het nut van het model als analytisch hulpmiddel te illustreren, werden 36 onderzoeken naar professionele ontwikkeling en de inrichting van het onderwijs geselecteerd.