Schoolleiders helpen elkaar!

Tijdens de huidige Coronacrisis proberen we met vallen en opstaan zo goed als mogelijk onderwijs te verzorgen. In deze uitdagende tijd is er behoefte om samen met collega’s te sparren en actuele vragen met elkaar uit te wisselen.  Vragen als:  Hoe bereik ik alle leerlingen?’; Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen de leerstof goed aangeboden krijgen?’; Wat betekent dat voor het rooster?; Hoe organiseren we de profielwerkstukken? Van de oplossingen op deze vragen kun je veel leren van voorbeelden van andere collega’s. 

Klik hier om direct naar de nieuwe LinkedIngroep Schoolleiders community vo te gaan.

Femke Geijsel van de Radboud Universiteit (Docenten Academie) startte via haar persoonlijke LinkedIn account het initiatief om tot uitwisseling van kennis, materialen en good practices te komen voor schoolleiders. Ze richtte zich daarbij vooral op scholen met vaste leerstofjaarklassen, een standaard lesprogramma met basis- en examenvakken en een 50 minuten rooster. Vanuit de gedachte dat bij de schoolleiding van deze scholen mogelijk behoefte zou bestaan om vragen en oplossingen rondom de huidige situatie met elkaar te bespreken. Het gaat hier dan voornamelijk om vragen die er zijn rondom de organisatie van het onderwijs. De uitwisseling van ervaringen en inzichten van schoolleiders bundelen en daarop reflecteren staat centraal in dit initiatief.

Gezamenlijk initiatief
Inmiddels vele reacties verder gaan we vanuit de VO-academie, SRVO en Schoolinfo door met dit gestarte initiatief via onze websites, nieuwsbrieven en online. Het doel is om zo snel mogelijk praktijkvoorbeelden van faciliterende veranderingen in de onderwijsorganisatie inzichtelijk te maken, en op een laagdrempelige manier uitwisseling, leren van elkaar te organiseren en te faciliteren. We worden geholpen door externe experts en onderzoekers die daarbij hun kennis en inzichten toegankelijk te maken voor schoolleiders. Een krachtige samenwerking in een unieke tijd.

De volgende activiteiten zijn beschikbaar:

 1. De praktijkvoorbeelden worden online gedeeld op de website van de VO-academie. We zijn gestart met het thema ‘aanpassing in roosters en dagritmes’; andere thema’s volgen.
 2. Via de VO-academie wordt in samenwerking met Dr. Geijsel, maar later ook met andere deskundigen, online (Zoom) Seminars georganiseerd waarin schoolleiders met deze experts, de diepte in kunnen gaan op voor hen relevante thema’s waar ze nu tegenaan lopen in de dagelijkse praktijk.
  We willen u vragen om vooraf hiervoor in te schrijven via de website van de VO-academie.
 3. We bieden daarnaast diverse interactiemogelijkheden:
  a. Met een reageer-button op de website van VO-Academie. We kijken waar we je mee kunnen helpen en  de reacties worden voorgelegd aan experts;
  b. Via Edualdo kunnen schoolleiders onderling doorpraten en delen in een afgeschermde omgeving;
  c. SRVO biedt verdieping en reflectie op de thema’s van de kennisbasis via de LinkedIn-groep Schoolleiders community vo;
  d. LinkedIn-groep van Schoolleiders-voor-de-Toekomst:  verbinding naar innovatieve ideeën en hulp vanuit scholen waar al voor de Coronacrisis ervaringen werden opgedaan;
 4. We verkennen samen met Femke Geijsel de mogelijkheid om deze samenwerking te laten uitmonden in onderzoek naar de langere-termijn-impact van de  nieuwe praktijken en oplossingen die de schoolleiders nu aandragen.

Mocht je vragen hebben over dit initiatief, of zelf een praktijkvoorbeeld willen aandragen dan nodigen wij je hiertoe van harte uit!