Leestip:Infographic Krachtig leraarschap

SRVO heeft 3 nieuwe publicaties online gezet. Jij als ingeschreven schoolleider kan via de Publicatiemonitor publicaties raadplegen over een van de zeven thema’s uit de kennisbasis. Vergroot deze week je kennis met het artikel 'Krachtig leraarschap'. En bekijk via het platform de artikelen 'Oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-out' en 'Participatory model for identifying and measuring teachers’ competences'.

Infographic Krachtig leraarschap
LerarenOntwikkelFonds (LOF) - 6 januari 2020 - De leraar-onderzoekers van het LOF hebben sinds de start in 2016 jaarlijks onderzocht hoe het LOF bijdraagt aan de ontwikkeling van leraren. De uitkomsten van drie onderzoeken gedurende de schooljaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 zijn nu samengevat in een infographic. Uit de onderzoeken blijkt dat leraren die samen een LOF-traject voor beter onderwijs uitvoeren, hun invloed op de ontwikkelcultuur in de school groter achten dan leraren die alleen een aanvraag doen. Academisch opgeleide leraren vinden vooral dat hun visie op het lerarenvak is vergroot.

Oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-out
TNO - 13 december 2019 - Dit is een literatuuranalyse over burn-out met specifiek aandacht voor trends in burn-outklachten naar sekse, leeftijd, opleidingsniveau en sector. Ook wordt in dit rapport gekeken naar de ontwikkeling van burn-outklachten en determinanten van de stijging in de afgelopen jaren. Vooral hoge taakeisen (zowel kwantitatief als emotioneel en cognitief) blijken gerelateerd aan hoge scores op burn-out. Verder zijn geringe regelmogelijkheden, zoals weinig autonomie, weinig variatie in het werk, weinig leermogelijkheden, weinig sociale steun van leidinggevenden en collega’s gerelateerd aan burn-out.

Participatory model for identifying and measuring teachers’ competences
Proceedings of Learning Innovations and Quality (LINQ) - 9 december 2019 - Bredere toepassing van onderzoekend leren brengt een extra uitdaging voor lerarenopleidingen. Jonge leraren moeten een groot aantal competenties verwerven - kennis, vaardigheden en attitudes - om innovatieve leerervaringen te kunnen ontwerpen en implementeren. Daarnaast moeten leraren autonomie, creativiteit, beheersing van innovatieve leermethoden, teamwerk en leiderschapsvaardigheden ontwikkelen. Dit onderzoek heeft tot doel een relevant en praktijkgericht competentiekader vast te stellen.De lerarenopleiding zou extra aandacht voor het gebruik van innovatieve open leermethoden moeten hebben.