Leestip: Loopbaanmonitor onderwijs 2019

SRVO heeft 3 nieuwe publicaties online gezet. Jij als ingeschreven schoolleider kan via de Publicatiemonitor publicaties raadplegen over een van de zeven thema’s uit de kennisbasis. Vergroot deze week je kennis met de artikelen 'Loopbaanmonitor onderwijs 2019', 'Lof doet de leraar goed - Evaluatie LerarenOntwikkelFonds' en 'Financiële Staat van het Onderwijs 2018'.

Loopbaanmonitor onderwijs 2019
CentERdata, Mooz - 16 december 2019 - De Loopbaanmonitor onderwijs richt zich op de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerde leraren. Het onderzoek kent twee onderdelen: secundaire analyses op CBS microdata (afstudeer-cohorten 2012-2017) en een enquête onder pas afgestudeerden van de lerarenopleidingen (cohorten 2017 en 2018). Van afstudeer-cohort 2017 heeft ongeveer 68% van de afgestudeerden aan een tweedegraads lerarenopleiding na een jaar een baan in het onderwijs gevonden. Dit kan een baan in het vo zijn maar personen met een tweede-graads lerarenbevoegdheid kunnen bijvoorbeeld ook in het mbo terecht. Voor de cohorten 2012 en 2013 ligt dit percentage met respectievelijk 58% en 60% duidelijk lager.

Lof doet de leraar goed - Evaluatie LerarenOntwikkelFonds
SEO Economisch Onderzoek  - 16 december 2019 - Dit enquêteonderzoek onder betrokken leraren stelt vast dat het LOF de afgelopen jaren succesvol was in het stimuleren van innovatie en versterken van de professionalisering van leraren. De ontwikkelingsruimte binnen het LOF en het vrijroosteren van leraren hebben hier sterk aan bijgedragen. Betrokken leraren geven aan tevreden te zijn over de manier waarop het LOF is uitgevoerd. Over de gehele looptijd van het LOF zijn er 2.337 aanvragen ingediend, waarvan er 727 zijn goedgekeurd. Leraren zijn voornamelijk bekend geraakt met het LOF via hun eigen school, in het vo vooral via collega’s

Financiële Staat van het Onderwijs 2018
Inspectie van het Onderwijs - 17 december 2019 - De Financiële Staat toont dat de meeste scholen en instellingen over het algemeen financieel gezond zijn. Ook doen besturen belangrijke investeringen. Wel zijn nog altijd de financiële resultaten hoger dan besturen jaarlijks begroten en daardoor blijven de vermogens ieder jaar oplopen. De inspectie benadrukt: beter greep krijgen op de financiële ontwikkelingen. Er is een afnemende aandacht voor het risicobeheer in de continuïteitsparagraaf van de jaarverslagen. Meer dan de helft van de besturen moet meer aandacht geven aan de werking van hun systeem voor risicobeheer.