Leestip: Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances

SRVO heeft 2 nieuwe publicaties online gezet. Jij als Ingeschreven schoolleider kan via de Publicatiemonitor publicaties raadplegen over een van de zeven thema’s uit de kennisbasis. Vergroot deze week je kennis met de artikelen ' Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18’ en ' Evaluatie sponsorconvenant 2015-2018’. Bekijk via Mijn SRVO het artikel ‘Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18’.

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2017/18
Eurydice - 3 oktober 2019 - In 2017/18 zagen leraren in de meeste EU-landen hun wettelijk salaris stijgen. Deze stijgingen  waren meestal gekoppeld aan inflatie of aan de gestegen kosten van levensonderhoud. Collectief onderhandelen bracht ook aanzienlijke salarisverhogingen met zich mee. In sommige landen ontvangen alle beginnende leraren hetzelfde wettelijk salaris, ongeacht het niveau waarin zij lesgeven. Als er wel verschillen zijn, dan zijn deze meestal gekoppeld aan verschillen in minimale kwalificatie-eisen. De salarissen van beginnende leraren stijgen gemiddeld met ongeveer 50% tijdens hun loopbaan, maar het stijgingspercentage en de timing variëren aanzienlijk tussen Europese landen. In sommige landen bereiken leraren meestal het hoogste salarisniveau binnen 20 jaar, in andere onderwijssystemen kan dit 35 jaar of zelfs langer duren. Het gemiddelde werkelijke salaris van leraren (inclusief eventuele toelagen of andere aanvullende betalingen) is vergelijkbaar of hoger dan het gemiddelde per hoofd van de bevolking in de meeste EU-landen. In de meeste onderwijssystemen varieert het salaris van schoolleiders afhankelijk van de grootte en andere kenmerken van de school. Het verschil is over het algemeen minder dan 20%, maar het kan meer dan 30% zijn in Ierland, Letland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Evaluatie sponsorconvenant 2015-2018
Regioplan - Ongeveer de helft van de scholen krijgt geld of goederen van sponsors of donateurs. Van die scholen levert iets meer dan de helft een tegenprestatie. Ze vermelden bijvoorbeeld de naam van de sponsor of donateur in hun communicatiemiddelen. Bij sponsoring of donaties gaat het meestal om relatief kleine bedragen die scholen incidenteel ontvangen. Bij 80 procent van de scholen gaat om hooguit 5.000 euro. Het zijn vooral commerciële bedrijven die scholen op deze wijze ondersteunen. De middelen worden vaak ingezet voor doelen die in het convenant over sponsoring worden genoemd, zoals een gezonde leefstijl en bewegen (voornamelijk primair onderwijs) en samenwerking met het bedrijfsleven (voortgezet onderwijs). Scholen zijn niet afhankelijk van sponsors of donateurs, ze beschouwen het als een extraatje. In een nieuw convenant zou meer aandacht moeten zijn voor transparantie en voor de rol van social media bij sponsoring en donaties.