Leestip: Kerncijfers Beroepsziekten 2019

SRVO heeft 1 nieuwe publicaties online gezet. Jij als Ingeschreven schoolleider kan via de Publicatiemonitor publicaties raadplegen over een van de zeven thema’s uit de kennisbasis. Vergroot deze week je kennis met het artikel 'Kerncijfers Beroepsziekten 2019’. Bekijk via Mijn SRVO het artikel ‘In 7 stappen naar duurzame ontwikkeling van je medewerkers’.

Leestip: Kerncijfers Beroepsziekten 2019
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Amsterdam UMC - Bedrijfsartsen hebben vorig jaar 3.854 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meest gemelde beroepsziekten zijn psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Psychische beroepsziekten troffen de 761 bedrijfsartsen vooral aan in het onderwijs, de financiële dienstverlening en de IT-branche. Beroepsziekten komen even vaak voor bij mannen en vrouwen en nemen toe met de leeftijd: een derde van alle meldingen betreft werknemers boven de 55 jaar. De gevolgen van een beroepsziekte blijven groot voor de arbeidsparticipatie: bij 84 procent leidt de beroepsziekte tot tijdelijke en bij 6 procent tot blijvende arbeidsongeschiktheid.

In 7 stappen naar duurzame ontwikkeling van je medewerkers
CAOP - We leven langer, werken langer en tijdens de loopbaan verandert de inhoud van ons werk. Om succesvol in te zetten op duurzaam ontwikkelen, zouden organisaties de volgende drie aspecten moeten stimuleren: professionalisering, wendbaarheid en mobiliteit. Deze aspecten zijn niet uitsluitend een aangelegenheid voor individuele werkenden, maar komen tot stand samen met collega’s, waarbij zowel informeel leren op het werk als formeel leren aan de hand van een training of cursus belangrijk zijn. Professionele en persoonlijke ontwikkeling gaan daarbij hand in hand. Het is van belang dat medewerkers zelf gemotiveerd zijn om te ontwikkelen, daar de noodzaak van inzien en ondersteund worden. Met deze whitepaper wil het CAOP bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Quickscan toelatingsbeleid funderend onderwijs
Landelijk Kenniscentrum Gemengde Scholen – In het Nederlandse funderend onderwijs is sprake van toenemende sociaaleconomische segregatie. Dit gaat ten koste van sociale cohesie: leerlingen met verschillende achtergronden spelen en leren niet samen en zo leren zij ook niet samen te leven. Bovendien vormt dit een risico voor kansengelijkheid. Segregatie wordt mede veroorzaakt door toelatingsbeleid van scholen en keuzegedrag van ouders. Het ministerie van OCW heeft deze quickscan laten uitvoeren naar het toelatingsbeleid dat scholen voeren en de effecten daarvan op de samenstelling van scholen. De quickscan wijst uit dat verder onderzoek naar de praktijk van toelatingsbeleid nodig is.