Leestip: Education at a Glance

SRVO heeft 3 nieuwe publicaties online gezet. Jij als ingeschreven schoolleider kan via de Publicatiemonitor twee publicaties over een van de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot deze week je kennis met de artikelen ' Education at a Glance’ en ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’. Bekijk via Mijn SRVO ook het artikel ‘Werk maken van Strategisch HRM’ op het platform.

Education at a Glance
OECD – 10 september 2019 - Dit jaarlijkse rapport beschrijft de structuur, financiën en prestaties van onderwijssystemen in alle OESO-landen, met aandacht voor  de output van onderwijsinstellingen, de impact van leren, de financiële middelen, het inkomen van leraren, de leeromgeving en de organisatie van scholen en toegang, participatie en doorstroom in het onderwijs. Het rapport biedt ruim 100 grafieken en tabellen met koppelingen naar achterliggende data. Schoolleiders verdienen in OESO-landen gemiddeld 25% meer dan hun leeftijdsgenoten met een vergelijkbaar diploma. In de meeste OESO-landen is het aandeel po en vo leerkrachten van 50-59-jaar groter dan het aandeel 25-34-jarigen, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over toekomstige tekorten. Gemiddeld is slechts 10% van de leraren in het po en vo jonger dan 30 jaar, in Nederland is dat 14%.  Nederlandse leraren hebben een zwaardere onderwijsbelasting en grotere klassen, maar verdienen ook gemiddeld meer dan in andere OESO-landen.

Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek
Welten Instituut, Open Universiteit (OU) - 10 september 2019 - Hoewel het takenpakket van leraren zeer divers is, is het verzorgen van een goede les een van de kerntaken van de leraar: de core business van het leraarschap. Dit boek van ruim 200 pagina’s beschouwt de rol van de leraar in de klas en de wijze waarop het leren van een groep leerlingen kan worden ondersteund. De twaalf principes voor effectieve instructie die in dit boek worden omschreven, zijn gebaseerd op bevindingen uit twee wetenschapsvelden: de cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies. De auteurs leggen uit waarom deze twaalf bouwstenen werken en geven voorbeelden hoe ze toegepast kunnen worden in de praktijk.

Werk maken van Strategisch HRM
VO‑academie - 12 september 2019 - Het vernieuwde katern biedt besturen en scholen een compact overzicht van de uitgangspunten, werkende principes en concrete handvatten voor strategisch HRM. Het is primair geschreven voor bestuurders, schoolleiders en HR-functionarissen. Behalve de nieuwste wetenschappelijke inzichten bevat het katern diverse praktijkinterviews over strategisch personeelsbeleid vanuit verschillende invalshoeken: van duurzame inzetbaarheid tot de rol van autonome teams en de professionele dialoog. Ook zijn er aanbevelingen opgenomen die voortvloeien uit het sectorbrede monitoringsonderzoek in het kader van het Sectorakkoord.