Leestip: Teameffectiviteit in het onderwijs

SRVO heeft twee nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het artikel 'Inclusief Onderwijs in Nederland, tijd voor actie!’. Bekijk via het platform het artikel 'Teameffectiviteit in het onderwijs’.

Teameffectiviteit in het onderwijs
Tijdschrift voor HRM - 4 juli 2019 - Dit artikel presenLeestipteert de bevindingen van onderzoek naar onderwijsteams in po, vo en mbo, met als doel inzicht te geven in de effectiviteit van teams en in de factoren die deze effectiviteit mogelijk voorspellen. Hieruit blijkt dat als het teamfunctioneren positief beleefd wordt, leraren ook meer welbevinden ervaren in hun werk en ervan overtuigd zijn dat leerlingen baat hebben bij het teamgericht werken (onderzoeksvraag 1). Naast een directe positieve relatie tussen een gezamenlijke teamopdracht en teamfunctioneren (onderzoeks­vraag 2), is ook een indirecte relatie gevonden: de gezamenlijke teamopdracht is positief gerelateerd aan factoren als regelvermogen, teamoverleg en professioneel en sociaal teamgedrag, die op hun beurt positief samenhangen met het teamfunctioneren (onderzoeksvraag 3). Regelvermogen blijkt een van de belangrijkste succes-voorspellende factoren te zijn. Lees de publicatie hier . Regie en strategie .

Inclusief Onderwijs in Nederland, tijd voor actie!
Defence for Children, FNO Zorg én Perspectief - 19 augustus 2019 - Na een symposium over inclusief onderwijs bij het ministerie van OCW is deze publicatie verschenen. Hierin staan onder meer 10 stappen om tot inclusief onderwijs te komen. Dat is onderwijs waarin kinderen en jongeren met én zonder chronische aandoening of beperking van alle achtergronden samen kunnen spelen, leren en ontwikkelen. De 10 stappen variëren van het wegnemen van wettelijke beperkingen tot het beïnvloeden van de cultuur in de klas. Doel is een inclusieve samenleving waarin alle leerlingen in reguliere scholen maatwerkonderwijs krijgen en waarin jongeren met een ondersteuningsbehoefte na school ook echt aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer wil dat de regering werk maakt van inclusief onderwijs. Vlak voor het zomerreces heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer een motie hierover aangenomen. Lees de publicatie hier