LEESTIP: Differentiatie in de klas: wat werkt?

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het onderzoek 'Differentiatie in de klas’. En bekijk via het platform de artikelen 'Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2018’ en ‘Onderzoek Werkdrukmiddelen PO’.

Differentiatie in de klas: wat werkt? 
NRO - 5 juli 2019 - Wie onderwijs geeft en rekening wil houden met de verschillen tussen leerlingen, moet differentiëren. Elke school en elke leraar staat voor deze opgave. Er is in het onderwijs veel ervaring opgedaan met differentiatie. Tegelijkertijd is differentiëren een complexe vaardigheid waar veel leraren graag meer over willen weten. Dat blijkt onder andere uit de vragen die leraren stellen over dit onderwerp in de Kennisrotonde. De Kennisrotonde en het NRO hebben daarom deze literatuurstudie gedaan om antwoord te vinden op de vraag: wat werkt er nu echt als een leraar recht wil doen aan de verschillen tussen leerlingen in de klas? 

Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2018
SEO Economisch Onderzoek - mei 2019 - In het afgelopen schooljaar 2017-2018 is het aantal vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes verder toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor (225 versus 201). De doorlopende leerlijnen hebben een positief effect op doorstroom naar het mbo. Ook switchen de leerlingen in de routes minder vaak van opleidingsrichting. De implementatie van de routes vordert gestaag. Voldoende instroom blijft wel een uitdaging. Voor de effectevaluatie zijn de leerlingen binnen de route (experimentgroep) vergeleken met leerlingen van buiten de route (controlegroep). De proces- en verklarende evaluatie is gebaseerd op 16 casestudies.

Onderzoek Werkdrukmiddelen PO
DUO Onderwijsonderzoek - 2 september 2019 - Om de werkdruk in het primair onderwijs te verlagen, sloten minister Slob en de sociale partners in februari 2018 het Werkdrukakkoord. Vorig schooljaar kwam 237 miljoen euro extra beschikbaar (155 euro per leerling). Uit dit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de PO-Raad blijkt dat de meeste schoolteams in het primair onderwijs hun plannen om de werkdruk op school aan te pakken met succes hebben kunnen uitvoeren. De verlichting van de werkdruk is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van onderwijsondersteuners en vakleerkrachten, zo blijkt uit het onderzoek. Daarnaast zetten schoolteams ook in op ICT om de leraren te ontlasten. Die houden hierdoor weer meer tijd over voor het geven van onderwijs.